Atgal

ES projektai

Siekiant įgyvendinti prioritetinius paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano objektus ir užtikrinti ES struktūrinių fondų (Sanglaudos fondo) investicijų efektyvumą bei nustatyti Vilniaus miesto integruoto darnaus vystymo strategiją ir veiksmų planą 2014–2020 m., 2015 m. birželio 19 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras įsakymu Nr. 1V-513, patvirtino Vilniaus miesto integruotos teritorijos vystymo programą.
 
Joje numatyta, kad 2014-2020 m. finansavimo laikotarpyje Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje bus įgyvendinamas projektas „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Vilniaus mieste“ Nr. 05.1.1-APVA-R-007-01-0002. 2017 m. balandžio 5 d. pasirašyta projekto finasavimo sutartis su LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra. Visa numatomo įgyvendinti projekto investicijų vertė yra beveik 34,7 mln. eurų. 
 
Pagrindinės projekto veiklos:
Papildomos (rezervinės) projekto veiklos: 
  1. Verkių-Kareivių gatvių lietaus nuotekyno rekonstrukcija iki išleistuvo Nr. 1-37-15 su valyklos ir taršos monitoringo mazgo įrengimu.
  2. Savanorių-Giraitės gatvių lietaus nuotekyno rekonstrukcija su valyklos ir taršos monitoringo mazgo įrengimu.
  3. Vilkpėdės gatvės lietaus nuotekyno kolektoriaus rekonstrukcija.

Projekto pagrindinių ir rezervinių veiklų įgyvendinimui pritarta 2016 m. balandžio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1-412 „Dėl pritarimo projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Vilniaus mieste“ įgyvendinimui iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos ir savivaldybės lėšų”.