Atgal

Sumažėjo paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kaina

2019 02 22

Informuojame, kad pasikeitus Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“, 8 punktui („Hf - vidutinis daugiametis kritulių kiekis tam tikroje teritorijoje, mm (Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenis. Apskaičiuojama iš eilės einantiems trisdešimties metų laikotarpiams, perskaičiuojant kas dešimt metų.“) bei vadovaujantis Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – LHMT) 2019 m. sausio 16 d. pažyma Nr. (5.58-10)-B8-243, vidutinis daugiametis kritulių kiekis Vilniaus mieste – 685 mm.
 
Primename, kad vidutinis daugiametis kritulių kiekis naudojamas nustatant paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainą. LHMT pažyma pateiktas kritulių kiekis yra maždaug 24 proc. mažesnis nei anksčiau įkainio skaičiavimui naudotas vienerių metų kritulių kiekis – 898,8 mm.
 
Vidutinis daugiametis kritulių kiekis, nustatant paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainą, taikomas nuo 2019 m. sausio 1 d.
Vadovaujantis UAB „Grinda“ direktoriaus 2018 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. V-1807-13 patvirtintų Paviršinių nuotekų tvarkymo sutarties (toliau – Sutartis) Bendrųjų sąlygų 9 ir 11 punktais, Sutarties Specialiųjų sąlygų pakeitimai nebus atliekami.
 
Dėl kritulių (paviršinių nuotekų) kiekio pasikeitimo perskaičiuota mokėtina paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kaina bus nurodyta mokėjimo dokumentuose (PVM sąskaitose-faktūrose).