Atgal

Atnaujinta bendrovės „Grinda“ vadybos sistema

2020 01 23

Sertifikuota ir atnaujinta bendrovės „Grinda“ vadybos sistema kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos srityse.

Peržiūrėta ir atnaujinta vadybos sistema (kokybės vadybos sistema LST EN ISO 9001:2015); aplinkos apsaugos vadybos sistema (LST EN 14001:2005), pagal ISO 45001:2018 pertvarkyta darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema (perėjimas iš OHSAS 18001).

Taikymo sritys:

  • Inžinerinių tinklų specialieji statybos darbai;
  • Susisiekimo komunikacijų bendrieji statybos darbai;
  • Lietaus nuotekų surinkimo sistemų, gatvių ir gatvių dangos remonto ir priežiūros darbai;
  • Aplinkos tvarkymo darbai;
  • Saviruošos gaminių gamyba ir pardavimas;
  • Avarinių situacijų lokalizavimo ir likvidavimo darbai;
  • Pastatų ūkio valdymas.

 Atitikties sertifikatai išduoti iki 2023-01-15.

Daugiau informacijos