Atgal

Darbo skelbimai

Vilniaus miesto savivaldybės įmonė UAB „Grinda“ teikia šias privalomas miestui paslaugas:
 • Remontuoja ir prižiūri gatvių ir kiemų dangas;
 • Valo, barsto ir plauna gatves;
 • Lokalizuoja ir šalina avarines situacijas;
 • Prižiūri ir eksploatuoja lietaus nuotekų tinklus;  
 • Surenka ir neutralizuoja kenksmingas chemines medžiagas;
 • Išveža ir utilizuoja bešeimininkes padangas;
 • Šalina grafičius nuo paminklų, paminklinių lentų, tiltų ir viadukų;
 • Organizuoja Vilniaus miesto paplūdimių darbą;
 • Organizuoja beglobių gyvūnų priežiūrą ir karantinavimą;
 • Teikia specializuotas sanitarines paslaugas;
 • Atlieka centrinės dispečerinės funkcijas ir vidaus tinklų avarinės tarnybos veiklą.

Valstybinės mokesčių inspekcijos paskelbtame statybos įmonių, į valstybės sąskaitas pervedančių daugiausia mokesčių ir įmokų, sąraše UAB „Grinda“ patenka į Top20. 

 

 ŠIUO METU KVIEČIAME:


Remonto skyriaus vadovą (-ę)
Jums patikėsime:
 • vadovauti padaliniui ir užtikrinti darbų nepertraukiamumą avarinių ir remonto darbų statiniuose;
 • analizuoti ir vertinti santechnikos, elektros ir vidaus darbams reikalingų medžiagų ir priemonių įsigijimo poreikį;
 • Bendrovės, savivaldybei priklausančio ir trečiųjų šalių komerciniais pagrindais nekilnojamo turto  inžinerinės priežiūros organizavimą ir kontrolę;
 • klientų lūkesčių, pagal Bendrovės veiklos įsipareigojimus užtikrinimą;
 • diegti, analizuoti ir sekti padalinio KPI.
Tikimės, kad Jūs: 
 • turite aukštąjį ar jam prilygintą inžinerinį išsilavinimą;
 • gebate dokumentuoti kasdienes veiklas ir turite gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (MS Windows, MS Office);
 • gebate sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis lietuvių kalba žodžiu ir raštu;
 • turite gerus organizacinius, bendradarbiavimo, derybų ir komunikacinius įgūdžius;
 • gebate organizuoti darbus žmonių komandai, deleguoti ir koordinuoti padalinio veiklą;
 • pasižymite analitiniu, loginiu bei kritiniu mąstymu, gebate sisteminti ir apibendrinti informaciją;
 • esate iniciatyvus, orientuotas į rezultatą;
 • gerai išmanote statinių administravimo ir jų techninę priežiūrą reglamentuojančius teisės aktus, reglamentus, standartus, technines sąlygas, nuostatas ir metodikas; 
 • turite patirties klientų aptarnavimo srityje;
Siūlome:
 • darbo užmokestį nuo 2200 iki 3400 eurų (neatskaičius mokesčių). Dėl konkretaus atlygio derėsimės, o rezultatas priklausys nuo Jūsų pasiruošimo atlikti patikėtas funkcijas bei jau turimų kompetencijų;
 • papildomą atlygio dalį (įvykdžius tikslus);
 • vienkartines išmokas (gimus vaikui ir kitais atvejais);
 • darbą savo srities profesionalų komandoje;
 • nuolatinį kvalifikacijos kėlimą mokymuose, seminaruose;
 • nemokamą vietą automobiliui.
Jei susidomėjote, gyvenimo aprašymą prašome siųsti el. paštu atranka@grinda.lt iki 2022-08-25. Įmonė pasilieka teisę radusi tinkamą kandidatą nutraukti atranką anksčiau nurodyto laiko. 
 
Apie atrankos rezultatus informuosite tik į pokalbį pakviestus kandidatus.
 
Informuojame, kad įmonė visus jūsų asmens duomenis, pateiktus kandidatuojant į šią poziciją, tvarkys įdarbinimo tikslais.
 
Paviršinių nuotekų tinklų skyriaus vyresn. specialistą (-ę)

 Jums patikėsime:

 • rengti technines prisijungimo sąlygas prie Vilniaus miesto centralizuotos paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos;
 • tikrinti statybos techninių projektų sprendinių atitikimą teisės aktuose bei išduotose sąlygose nurodytiems reikalavimams;
 • atstovauti Bendrovę teritorijų planavimo procesuose informacinėje sistemoje „TPDRIS“;
 • atstovauti Bendrovę statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūrose informacinėje sistemoje „Infostatyba“;
 • atlikti statybos objektų patikrą statybvietėse, bei rengti pažymas apie pastatytų paviršinių nuotekų tinklų tinkamumą eksploatuoti;
 • konsultuoti trečiuosius asmenis, rengiančius paviršinių nuotekų tinklų statybos ar rekonstrukcijos projektus;
 • dalyvauti Bendrovės rengiamų bei įgyvendinamų projektų procese;
 • dalyvauti su paviršinių nuotekų tvarkymu susijusiuose pasitarimuose;
 • siūlyti idėjas esamoms paviršinių nuotekų tvarkymo problemoms spręsti.

 Tikimės, kad Jūs: 

 • turite ne žemesnį kaip aukštąjį statybos krypties inžinerinį – techninį išsilavinimą;
 • turite darbo patirtį, dirbant su paviršinių ar buitinių nuotekų tinklų statybos projektais;
 • turite ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo (projekto dalis – vandentiekio ir nuotekų šalinimo) ir (ar) ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir (ar) ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo (darbo sritis – vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas) kvalifikacijos atestatą (privalumas);
 • gebate dokumentuoti kasdienes veiklas ir turite gerus darbo MS Office pagrindinėmis programomis vartotojo įgūdžius;
 • gebate sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis lietuvių kalba raštu ir žodžiu;
 • išmanote paviršinių nuotekų inžinierinių statinių, nuotekų tinklų, gatvių (kelių) eksploatavimo, priežiūros ir remonto norminius reikalavimus;
 • pasižymite analitiniu, loginiu bei kritiniu mąstymu, gebate sisteminti ir apibendrinti informaciją;
 • gebate savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • turite puikius bendravimo ir derybinius įgūdžius;
 • turite vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones (privalumas).

Siūlome:

 • darbo užmokestį nuo 1900  iki 2800 eurų (neatskaičius mokesčių). Dėl konkretaus atlygio derėsimės, o rezultatas priklausys nuo Jūsų pasiruošimo atlikti patikėtas funkcijas bei jau turimų kompetencijų;
 • stabilų bei laiku mokamą atlyginimą;
 • papildomą atlygio dalį (įvykdžius tikslus);
 • papildomą sveikatos (medicininį) draudimą;
 • vienkartines išmokas (gimus vaikui ir kitais atvejais);
 • darbą savo srities profesionalų komandoje;
 • nuolatinį kvalifikacijos kėlimą mokymuose, seminaruose;
 • visas socialines garantijas.

 Jei susidomėjote, gyvenimo aprašymą prašome siųsti el. paštu atranka@grinda.lt iki 2022-08-31.

Procesų ir kokybės specialistą (-ę)

Jums patikėsime:

 •  diegti ir koordinuoti procesų kultūrą įmonėje;
 • veiklos efektyvinimą įmonėje;
 • rizikų vertinimą ir valdymą;
 • vidinių projektų valdymą;
 • kokybės vadybos sistemų diegimą ir valdymą.

 Tikimės, kad Jūs: 

 • turite ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • turite panašaus darbo patirties - privalumas;
 • gebate sklandžiai dėstyti mintis lietuvių kalba raštu ir žodžiu;
 • esate komunikabilus, iniciatyvus, žingeidus, orientuotas į rezultatą.
 • turite gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (MS Office);

Siūlome:

 • darbo užmokestį nuo 1900 iki 2500 eurų (neatskaičius mokesčių). Dėl konkretaus atlygio derėsimės, o rezultatas priklausys nuo Jūsų pasiruošimo atlikti patikėtas funkcijas bei jau turimų kompetencijų;
 • papildomą atlygio dalį (įvykdžius tikslus);
 • vienkartines išmokas (gimus vaikui ir kitais atvejais);
 • darbą savo srities profesionalų komandoje;
 • nuolatinį kvalifikacijos kėlimą mokymuose, seminaruose;
 • nemokamą vietą automobiliui.

Jei susidomėjote, gyvenimo aprašymą prašome siųsti el. paštu atranka@grinda.lt iki 2022-08-31. Įmonė pasilieka teisę radusi tinkamą kandidatą nutraukti atranką anksčiau nurodyto laiko. 

Apie atrankos rezultatus informuosite tik į pokalbį pakviestus kandidatus.

Informuojame, kad įmonė visus jūsų asmens duomenis, pateiktus kandidatuojant į šią poziciją, tvarkys įdarbinimo tikslais.

Apskaitos skyriaus buhalterį (-ę)
Jums patikėsime:
 • apskaityti įsigytas paslaugas, medžiagas, produkciją, ilgalaikį materialųjį, nematerialųjį ir finansinį turtą;
 • apskaityti Bendrovės įsipareigojimus, valdyti tiekėjų skolas;
 • derinti tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktus su pirkėjais ir tiekėjais;
 • dalyvauti materialinių vertybių inventorizacijoje, apskaityti rezultatus ir užtikrinti nurašymų teisingumą.
Tikimės, kad Jūs: 
 • turite ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar aukštąjį koleginį  ekonomikos, finansų, apskaitos, audito srities išsilavinimą;
 • turite ne mažesnę nei 2 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje;
 • gebate sklandžiai dėstyti mintis lietuvių kalba raštu ir žodžiu;
 • esate komunikabilus, iniciatyvus, kruopštus, atidus.
 • turite patirties dirbant su darbo užmokesčio skaičiavimu – būtų didelis privalumas;
 • išmanote LR teisės aktus, reglamentuojančius apskaitą, mokesčius ir sugebate taikyti juos praktikoje;
 • turite gerus darbo kompiuteriu įgūdžius („MS Office“);
 • mokate dirbti apskaitos sistemomis (RIVILĖ būtų privalumas);
Siūlome:
 • darbo užmokestį nuo 1500 iki 2300 eurų (neatskaičius mokesčių). Dėl konkretaus atlygio derėsimės, o rezultatas priklausys nuo Jūsų pasiruošimo atlikti patikėtas funkcijas bei jau turimų kompetencijų;
 • papildomą atlygio dalį (įvykdžius tikslus);
 • vienkartines išmokas (gimus vaikui ir kitais atvejais);
 • darbą savo srities profesionalų komandoje;
 • nuolatinį kvalifikacijos kėlimą mokymuose, seminaruose;
 • nemokamą vietą automobiliui.
 
Jei susidomėjote, gyvenimo aprašymą prašome siųsti el. paštu atranka@grinda.lt iki 2022-08-25. Įmonė pasilieka teisę radusi tinkamą kandidatą nutraukti atranką anksčiau nurodyto laiko. 
 
Apie atrankos rezultatus informuosite tik į pokalbį pakviestus kandidatus.
 
Informuojame, kad įmonė visus jūsų asmens duomenis, pateiktus kandidatuojant į šią poziciją, tvarkys įdarbinimo tikslais.
Personalo skyriaus specialistą (-ę)

Jums patikėsime:

 • papildomų naudų ir  motyvacinių programų sudarymas ir koordinavimas;
 • metinių tikslų proceso kuravimas ir valdymas;
 • HR duomenų sisteminimas ir analizė;
 • dalyvavimas įvairiuose HR projektuose.

Tikimės, kad Jūs: 

 • turite ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą (personalo valdymo srityje – privalumas);
 • turite patirties HR ir papildomų naudų srityje - privalumas;
 • gebate sklandžiai dėstyti mintis lietuvių kalba raštu ir žodžiu;
 • esate žingeidus, komunikabilus, iniciatyvus, kruopštus, atidus.
 • išmanote LR teisės aktus, reglamentuojančius apskaitą, mokesčius ir sugebate taikyti juos praktikoje;
 • turite gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (MS Office);

 Siūlome:

 • darbo užmokestį nuo 1500 iki 2300 eurų (neatskaičius mokesčių). Dėl konkretaus atlygio derėsimės, o rezultatas priklausys nuo Jūsų pasiruošimo atlikti patikėtas funkcijas bei jau turimų kompetencijų;
 • papildomą atlygio dalį (įvykdžius tikslus);
 • vienkartines išmokas (gimus vaikui ir kitais atvejais);
 • darbą savo srities profesionalų komandoje;
 • nuolatinį kvalifikacijos kėlimą mokymuose, seminaruose;
 • nemokamą vietą automobiliui.

Jei susidomėjote, gyvenimo aprašymą prašome siųsti el. paštu atranka@grinda.lt iki 2022-08-31. Įmonė pasilieka teisę radusi tinkamą kandidatą nutraukti atranką anksčiau nurodyto laiko. 

Apie atrankos rezultatus informuosite tik į pokalbį pakviestus kandidatus.

Informuojame, kad įmonė visus jūsų asmens duomenis, pateiktus kandidatuojant į šią poziciją, tvarkys įdarbinimo tikslais.

KVALIFIKUOTus DARBININKus LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ EKSPLOATAVIMO DARBAMS

Darbo pobūdis:

 • Lietaus nuotekų sistemų apžiūra ir defektavimas;
 • Lietaus nuotekų sistemų remontas ir rekonstrukcija;
 • Naujų paviršinių nuotekų  tinklų klojimas: tranšėjų kasimas, vamzdynų klojimas, šulinių, šulinėlių montavimas, vejų įrengimas;
 • Eksploatacinis šulinėlių ir naftos gaudyklių valymas;
 • Darbas Vilniuje.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Vairuotojo pažymėjimas (C kategorija – privalumas);
 • Patirtis dirbant vamzdynų klojimo, gatvių klojimo, šulinių montavimo, krovos darbus.

Siūlome:

 • Darbo užmokestį, atitinkantį Jūsų patirtį ir kvalifikaciją – nuo 1300 Eur iki 2000 Eur (neatskaičius mokesčių). Dėl konkretaus atlygio tarsimės susitikimo metu, o rezultatas priklausys nuo Jūsų pasiruošimo atlikti patikėtus darbus bei jau turimų kompetencijų;
 • Papildomą atlygio dalį (įvykdžius tikslus);
 • Vienkartines išmokas (gimus vaikui ir kitais atvejais).
 • Darbų saugos ir kvalifikacijos kėlimo mokymus;
 • Visas būtinas darbo ir asmenines apsaugos priemones.

Dėl darbo pokalbio skambinkite tel. (8 5) 239 8399 arba rašykite atranka@grinda.lt.

Siųsdami CV ir (ar) kitus dokumentus, Jūs suteikiate teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis.

Projektų vadovą (-ę)

Jums patikėsime: 

 • Rūpintis tvarka Vilniaus mieste;
 • Darbo organizavimo tvarkos priežiūrą ir kokybės užtikrinimą objektuose;
 • Reagavimą į skundus, pranešimus ir faktines aplinkybes;
 • Išvadų ir rekomendacijų teikimą darbų kokybės gerinimui.

Tikimės, kad Jūs: 

 • turite panašaus darbo patirties; 
 • pasižymite analitiniu, loginiu bei kritiniu mąstymu, gebate sisteminti ir apibendrinti informaciją;
 • išmanote teisės aktų rengimo ir derinimo tvarką; 
 • gebate dokumentuoti kasdienes veiklas ir turite gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (MS Windows, MS Office);
 • gebate sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis lietuvių kalba žodžiu ir raštu;
 • turite gerus organizacinius, bendradarbiavimo, derybinius ir komunikacinius įgūdžius;
 • esate iniciatyvus, orientuotas į rezultatą;
 • turite galiojantį B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir praktinius vairavimo įgūdžius. 

Siūlome:

 • darbo užmokestį nuo 2200 iki 3000 eurų (neatskaičius mokesčių). Dėl konkretaus atlygio derėsimės, o rezultatas priklausys nuo Jūsų pasiruošimo atlikti patikėtas funkcijas bei jau turimų kompetencijų;
 • papildomą atlygio dalį (įvykdžius tikslus);
 • vienkartines išmokas (gimus vaikui ir kitais atvejais);
 • darbą savo srities profesionalų komandoje;
 • nuolatinį kvalifikacijos kėlimą mokymuose, seminaruose;
 • nemokamą vietą automobiliui.

Jei susidomėjote, gyvenimo aprašymą prašome siųsti el. paštu atranka@grinda.lt iki 2022-08-31. Įmonė pasilieka teisę radusi tinkamą kandidatą nutraukti atranką anksčiau nurodyto laiko. 

Apie atrankos rezultatus informuosite tik į pokalbį pakviestus kandidatus.

Informuojame, kad įmonė visus jūsų asmens duomenis, pateiktus kandidatuojant į šią poziciją, tvarkys įdarbinimo tikslais. 

Stalių

Darbo pobūdis:

 • darbas su medienos paruošimo ir medžio apdirbimo technologijomis;
 • medienos konstrukcijų surinkimo ir montavimo darbai;
 • medienos dirbinių gamyba;
 • medinių paviršių apdaila ir dažymas;
 • mažosios miesto architektūros elementų gamyba ir montavimas;
 • kiti darbai įmonės teritorijoje ir Vilniaus mieste. 

Reikalavimai:

 •  darbštumas, pareigingumas, sąžiningumas.

Privalumai:

 • patirtis dirbant staliaus ar dailidės darbus.

Siūlome:

 • darbo užmokestį nuo 1000 iki 1500 Eur (neatskaičius mokesčius), atitinkantį Jūsų patirtį ir kvalifikaciją;
 • visas socialines garantijas;
 • visas būtinas darbo priemones.

Dėl darbo pokalbio skambinkite tel. (8 5) 239 8399 ar rašykite atranka@grinda.lt

Judamųjų įrenginių operatorius (-es)

Darbo pobūdis:

 • Darbas įmonės teritorijoje, gatvių remonto ir miesto priežiūros darbuose.

Reikalavimai:

 • C ir SM vairuotojo kategorijos;
 • Darbštumas, pareigingumas, sąžiningumas.

Privalumai:

 • Patirtis dirbant krovos, kelio darbus;
 • Neturinčius patirties apmokome.

Siūlome:

 • Laiku mokamą darbo užmokestį ir visas socialines garantijas;
 • Darbo užmokestį  nuo 750 iki 1800 Eur (neatskaičius mokesčių);
 • Visas būtinas darbo priemones.
Dėl darbo pokalbio skambinkite tel. (8 5) 239 8399 ar rašykite atranka@grinda.lt.
Gatvių remonto darbininkus (-es)

Darbo pobūdis:

 • Darbas gatvių remonto ir miesto priežiūros darbuose - važiuojamųjų ir pėsčiųjų dangų atstatymas; asfaltbetonio, trinkelių, bortų, šaligatvio plytelių klojimas ir atstatymas; tranšėjų kasimas; vejų įrengimas.

Reikalavimai:

 • Darbštumas, pareigingumas, sąžiningumas.

Privalumai:

 • C ir SM vairuotojo kategorijos;
 • Patirtis dirbant krovos, kelio darbus;
 • Neturinčius patirties apmokome.

Siūlome:

 • Laiku mokamą darbo užmokestį nuo 950 Eur iki 2000 Eur (neatskaičius mokesčių) ir visas socialines garantijas;
 • Visas būtinas darbo ir asmenines apsaugos priemones.
Dėl darbo pokalbio skambinkite tel. (8 5) 239 8399 ar rašykite atranka@grinda.lt.