Atgal

Naudojimasis stacionariais vandens įrenginiais

Informuojame, kad prie gelbėjimui ir rekreacijai skirtų lieptų draudžiama švartuotis, įlaipinti ir išlaipinti keleivius.

Asmeninius laivus, irklines valtis, baidares ir burlentes leidžiama švartuoti prie Neries krantinėje įrengtų knechtų. Jei švartuotis numatoma ilgiau nei 2 paras, prašytume užsiregistruoti adresu [email protected], nurodant vardą ir pavardę, telefono numerį bei numatomą švartavimosi laiką. 

Atkreipiame dėmesį, kad atsižvelgiant į 2020-03-14 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.2.13. straipsnį, „draudžiama plaukioti mažaisiais, pramoginiais, sportiniais, asmeniniais, tradiciniais laivais ir kitais plūduriuojančiais įrenginiais ar priemonėmis didesnėms nei 2 asmenų grupėms, išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus.“

NERIES UPĖS KRANTINĖS IR KRANTO JUOSTOS NAUDOJIMO TAISYKLĖS

1. Šios taisyklės reglamentuoja Neries upės krantinės ir kranto juostos (toliau – krantinė) naudojimo, t. y. vidaus vandenų transporto priemonių (toliau – vandens transporto priemonė) švartavimo, stovėjimo, sustojimo krantinėje, tvarką.

2. Leidžiama krantinės atkarpoje nuo Žirmūnų tilto iki Liubarto tilto švartuotis, stovėti, sustoti visoms vandens transporto priemonėms, išskyrus plūduriuojančias priemones (sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 15 straipsnio 9 punkte), o kitose krantinės vietose – visoms vandens transporto priemonėms:

2.1. tik laivybos sezono metu, atsižvelgiant į galimybes bei gamtines sąlygas, nuo kiekvienų metų balandžio 1 dienos iki lapkričio 1 dienos;

2.2. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintose vietose, prie tam tikslui specialiai įrengtų knechtų, kurių naudojimą administruoja Savivaldybės valdoma įmonė UAB „Grinda“.

3. Jeigu vidaus vandenų kelių naudotojas prie knechtų stovės ilgiau nei 2 paras, jis privalo Savivaldybės administracijai pateikti pranešimą, kuriame būtų nurodytas transporto priemonės savininko vardas, pavardė (jei juridinis asmuo – įmonės pavadinimas), telefono numeris, elektroninis paštas, numatomas stovėjimo laikas, transporto priemonės pavadinimas ir transporto priemonės registracijos liudijimo kopija.

4. Plūduriuojančios priemonės švartuotis, stovėti, sustoti krantinės atkarpoje nuo Žirmūnų tilto iki Liubarto tilto gali tik tada, kai tokį sprendimą priima Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įsakymu sudaryta komisija. Prašymas teikiamas Savivaldybės administracijai, atsakymas plūduriuojančios priemonės savininkui ar naudotojui pateikiamas per 7 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

5. Vidaus vandenų kelių naudotojas privalo užtikrinti:

5.1. kad prie jo vandens transporto priemonės, prišvartuotos krantinėje, nebūtų švartuojamos kitos kitų savininkų vandens transporto priemonės;

5.2. kad laivybos sezonui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kiekvienų metų lapkričio 1 dienos, vandens transporto priemonė būtų išvežama arba nuplukdoma saugoti į tam pasirinktą vietą. Žiemos sezono metu krantinė turi likti tuščia, švari ir tvarkinga;

5.3. tinkamą krantinės eksploatavimą ir naudojimą pagal paskirtį teisės aktų numatyta tvarka: neardyti, nepažeisti krantinių, negriauti ir negadinti šalia esančių įrenginių, komunikacijų;

5.4. saugų ir patikimą savo vandens transporto priemonės švartavimą, stovėjimą, sustojimą prie krantinės, kad nebūtų pažeistas krantinės reljefas ar nesugadintos kitos šalia stovinčios vandens transporto priemonės.

6. Vidaus vandenų kelių naudotojas atsako už potvynio (atoslūgio) metu nuplukdytos vandens transporto priemonės padarytą žalą.