Viešieji pirkimai



Sprendimų nepirkti iš/per CPO pagrindimai

 

Sprendimo nepirkti paviršinių nuotekų tinklo ir  valymo įrenginių Kalvarijų g. atkarpoje nuo Apkasų g. iki Upės, Vilniuje, statybos techninio darbo projekto parengimo ir susijusių paslaugų per CPO pagrindimas:

  • Techninis darbo projektas turi būti rengiamas trimatėje aplinkoje (3D), vadovaujantis statinio informacinio modeliavimo (angl. Building Information Modelling) procedūromis ir standartais.

 

Sprendimo nepirkti paviršinių nuotekų valymo įrenginių V. A. Graičiūno g. 3, Vilniuje rekonstravimo techninio darbo projekto parengimo ir susijusių paslaugų per CPO pagrindimas:

  • Netinkamas CPO sutarties modelis. Šiuo atveju prie projekto parengimo paslaugų dar prisideda ir sklypo formavimo paslaugos, kurias išskirti netikslinga, kadangi nėra aišku, ar NŽT bei kitos valstybinės institucijos pritars parengtam rekonstravimo projektui, jeigu nebus suformuotas sklypas. Šiuo atveju šalia valymo įrenginių yra atviros kaupyklos ir, kaip rodo Karoliniškių bei Geležinio Vilko III etapo projektų rengimo praktika, tikėtina, reikės formuoti sklypą, o ši procedūra yra glaudžiai susijusi su projekto rengimo eiga, todėl tikslingiausia, jog ją atliktų projektą rengianti įmonė.  
  • Rengiant projektą turi būti taikomi statinio informacinio modeliavimo (angl. Building Information Modelling, toliau – BIM) metodai.

Sprendimo nepirkti paviršinių nuotekų valymo įrenginių Lentvario g. 33A, Vilniuje, rekonstravimo bei paviršinių nuotekų dumblo plovimo ir sausinimo aikštelės statybos techninio projekto parengimo ir susijusių paslaugų per CPO pagrindimas:

  • Netinkamas CPO sutarties modelis. Šiuo atveju prie projekto parengimo paslaugų dar prisideda ir sklypo formavimo paslaugos, kurias išskirti netikslinga, kadangi nėra aišku, ar NŽT bei kitos valstybinės institucijos pritars parengtam rekonstravimo projektui, jeigu nebus suformuotas sklypas. Šiuo atveju šalia valymo įrenginių yra atviros kaupyklos ir, kaip rodo Karoliniškių bei Geležinio Vilko III etapo projektų rengimo praktika, tikėtina, reikės formuoti sklypą, o ši procedūra yra glaudžiai susijusi su projekto rengimo eiga, todėl tikslingiausia, jog ją atliktų projektą rengianti įmonė.  
  • Rengiant projektą turi būti taikomi statinio informacinio modeliavimo (angl. Building Information Modelling, toliau – BIM) metodai.