Viešieji pirkimai

Visa aktuali viešųjų pirkimų informacija skelbiama: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/

Planuojami viešieji pirkimai skelbiami: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/PlannedProcurement/ListSprendimų nepirkti iš/per CPO pagrindimai

Sprendimo nevykdyti biuro baldų per CPO pagrindimas:

CPO kataloge siūlomi biuro baldai neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių, nes perkami korpusiniai baldai nestandartiniai, kataloge pateiktų stalų, spintų, spintelių, darbo kėdžių matmenų intervalai neatitinka Bendrovės poreikių. Biuro baldai bus perkami pagal poreikį, sutarties galiojimas 12+12 mėn. 

###

Sprendimo nepirkti apsaugos paslaugų per CPO pagrindimas:

Saugomuose objektuose nėra įrengtų objektų signalizacijos sistemų, jas paslaugos teikėjas turės sumontuoti bei pasibaigus paslaugų teikimo sutarčiai – išsimontuoti. Perkant per CPO objektuose turi būti įrengtos signalizacijos sistemos. Pirkimas per CPO neatitinka Bendrovės poreikių, nes neapima visos pirkimo apimties.

###

Sprendimo nepirkti audito paslaugų pirkimo pagrindimas:

Audito paslaugų teikėjas turi atlikti:

  1. Ataskaitinių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkinio auditą pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirtiną techninę užduotį.
  2. Reguliuojamosios veiklos turto ir sąnaudų atskyrimo auditą.
  3. Dalis Bendrovės finansinių ataskaitų audito turi būti atliktas pagal TFAS auditą.

Kadangi CPO neapima viso reikalingo audito pirkimo apimties, pirkimas CPO neatitinka Bendrovės poreikių.

###

Sprendimo nepirkti paviršinių nuotekų tinklo ir  valymo įrenginių Kalvarijų g. atkarpoje nuo Apkasų g. iki Upės, Vilniuje, statybos techninio darbo projekto parengimo ir susijusių paslaugų per CPO pagrindimas:

  • Techninis darbo projektas turi būti rengiamas trimatėje aplinkoje (3D), vadovaujantis statinio informacinio modeliavimo (angl. Building Information Modelling) procedūromis ir standartais.

 

###

 

 

 

 

 

Sprendimo nepirkti paviršinių nuotekų valymo įrenginių V. A. Graičiūno g. 3, Vilniuje rekonstravimo techninio darbo projekto parengimo ir susijusių paslaugų per CPO pagrindimas:

  • Netinkamas CPO sutarties modelis. Šiuo atveju prie projekto parengimo paslaugų dar prisideda ir sklypo formavimo paslaugos, kurias išskirti netikslinga, kadangi nėra aišku, ar NŽT bei kitos valstybinės institucijos pritars parengtam rekonstravimo projektui, jeigu nebus suformuotas sklypas. Šiuo atveju šalia valymo įrenginių yra atviros kaupyklos ir, kaip rodo Karoliniškių bei Geležinio Vilko III etapo projektų rengimo praktika, tikėtina, reikės formuoti sklypą, o ši procedūra yra glaudžiai susijusi su projekto rengimo eiga, todėl tikslingiausia, jog ją atliktų projektą rengianti įmonė.  
  • Rengiant projektą turi būti taikomi statinio informacinio modeliavimo (angl. Building Information Modelling, toliau – BIM) metodai.

###

Sprendimo nepirkti paviršinių nuotekų valymo įrenginių Lentvario g. 33A, Vilniuje, rekonstravimo bei paviršinių nuotekų dumblo plovimo ir sausinimo aikštelės statybos techninio projekto parengimo ir susijusių paslaugų per CPO pagrindimas:

  • Netinkamas CPO sutarties modelis. Šiuo atveju prie projekto parengimo paslaugų dar prisideda ir sklypo formavimo paslaugos, kurias išskirti netikslinga, kadangi nėra aišku, ar NŽT bei kitos valstybinės institucijos pritars parengtam rekonstravimo projektui, jeigu nebus suformuotas sklypas. Šiuo atveju šalia valymo įrenginių yra atviros kaupyklos ir, kaip rodo Karoliniškių bei Geležinio Vilko III etapo projektų rengimo praktika, tikėtina, reikės formuoti sklypą, o ši procedūra yra glaudžiai susijusi su projekto rengimo eiga, todėl tikslingiausia, jog ją atliktų projektą rengianti įmonė.  
  • Rengiant projektą turi būti taikomi statinio informacinio modeliavimo (angl. Building Information Modelling, toliau – BIM) metodai.
 

 

Vykdoma dinaminė pirkimo sistema (DPS)
Eil Nr. Pirkimo pavadinimas DPS numeris CVP IS Skelbimo nuoroda ir numeris DPS galiojimo data
1 Kelių dangos darbai, Nr. 1351 697535 https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/PublicPurchase/738463?B=PPO 2028-12-18
2 Tvoros segmentai, vartai, varteliai ir susiję tvirtinimo elementai Nr. 518 (DPS I etapas) 623281 https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2022-626143 2027-10-13
3 Nr. 1136. Draudimo paslaugos (DPS) 647003 https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/edittransaction.asp?TID=647003 2026-03-02
4 Nr. 1185. Lengvųjų, krovininių automobilių ir statybinės technikos padangų pirkimas (DPS I etapas) 657683 https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/edittransaction.asp?TID=657683 2028-04-14
5 Nr. 1535. Lengvųjų, krovininių automobilių ir statybinės technikos padangų pirkimas (DPS I etapas) 711159  https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/edittransaction.asp?TID=711159 2029-04-05