Atgal

Sąlygų išdavimas, projektų derinimas, statybos objektų priėmimas

UAB „Grinda" atsakinga už detaliųjų ir techninių paviršinių nuotekų prisijungimo sąlygų išdavimą Vilniaus mieste.  Ji taip pat derina detaliuosius ir techninius projektus, išduoda tinkamumo eksploatuoti pažymas.

INFORMACIJA DĖL PRISIJUNGIMO SĄLYGŲ IŠDAVIMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ PROJEKTŲ DERINIMO, PAŽYMŲ APIE PASTATYTŲ TINKLŲ TINKAMUMĄ EKSPLOATUOTI IŠDAVIMO BEI TRIŠALIŲ SUTARČIŲ SUDARYMO TVARKOS PAKEITIMO

Paviršinių nuotekų tinklų projektai derinami tik nuotoliniu būdu per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo projekto pateikimo dienos. Pilnai sukomplektuotos projektų lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo bylos turi būti pateikiamos el. paštu [email protected].

Paviršinių nuotekų tinklų projektai turi būti rengiami vadovaujantis UAB „Grinda" atnaujintomis Vilniaus miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų projektavimo taisyklėmis

Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutartys ir jų priedai privalo būti suderintos su Bendrovės darbuotojais el. paštu [email protected]. Suderintos ir statytojų pasirašytos sutartys (3 egzemplioriai) su priedais bus priimamos tik registruotu paštu, adresu Eigulių g. 32, LT-03150 Vilnius.

 

PRISIJUNGIMO PRIE PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ SĄLYGOS

Reikalingi dokumentai: 
 1. Užpildyta Paviršinių nuotekų prisijungimo sąlygų paraiška.
 2. Paviršinių nuotekų kiekių skaičiavimai pagal STR: 2.07.01:2003 priedas Nr. 9, 10. (Paviršinių nuotekų kiekių skaičiavimo rekomendacija).
 3. Žemės sklypo ribų planas (Registrų centro išduota kopija).
 4. Situacijos planas (M1:500 ir M1:2000).
 5. Detaliojo plano ištrauka (jei patvirtintas).
Paraiškos dokumentus prašome siųsti PDF formatu el. paštu [email protected]
 
Parengtos prisijungimo sąlygos siunčiamos pareiškėjo nurodytu elektroniniu paštu. Norintys turėti originalą, jį gali atsiimti UAB „Grinda" būstinėje, esančioje adresu Eigulių g. 32 (102 kab.). Daugiau informacijos - telefonu 8 694 79808.
 

TRIŠALĖS PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ STATYBOS SUTARTIES SUDARYMAS

Projektuojant paviršinių nuotekų tinklus bendro naudojimosi teritorijose iki statybą leidžiančio dokumento gavimo dienos būtina pasirašyti trišalę „Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutartį“.  Tipinę sutartį galite rasti čia.

Prie sutarties turi būti pridėta:
 • Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn perduodamos infrastruktūros planas su pažymėtomis apsaugos zonomis.
 • Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn perduodamos infrastruktūros statybos skaičiuojamosios kainos pagrindimas, parengtas vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais.
Užpildytą trišalę sutartį prašome siųsti el. paštu [email protected].
 
 
PAŽYMŲ APIE PASTATYTŲ PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ TINKAMUMĄ EKSPLOATUOTI IŠDAVIMAS
Pastatytų paviršinių nuotekų tinklų vertinimo registracija tel. 8 686 26178.
 

Kilus klausimams, prašome kreiptis šiais kontaktais:

Vardas, pavardė

Pareigos

El. paštas

Telefonas

Vilius Ankėnas

Departamento vadovas

[email protected]

8 694 79808

Giedrius Jatulis

Skyriaus vadovas

[email protected]

8 686 26178

Artūras Mozūra

Vyresn. specialistas

[email protected]

8 615 43531

Linas Petruškevičius

Specialistas

[email protected]

8 618 74035

 


Paviršinių nuotekų tvarkymo teisinė bazė
 1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 88. 
 2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629. 
 3. Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193. 
 4. Statybų techninis reglamentas 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“. 
 5. Sprendimas dėl paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano tvirtinimo. 
Projektų derinimas
 • Projektų derinimo laikas – pirmadieniais ir trečiadieniais 7:00–10:00 val.
 • Dokumentai (techninės sąlygos, pažymos) išduodami kasdien 7:00–15:00 val.
 • Pietų pertrauka 11:00–11:30 val.

Daugiau informacijos telefonu 8 694 79808 arba el. paštu: [email protected].

Statybų priežiūra
Pažyma apie paviršinių nuotekų tinklo tinkamumą eksploatuoti išduodama įvykdžius šias sąlygas:
 1. Atlikus paviršinių nuotekų tinklo galutinę apžiūrą statybos vietoje.
 2. Pateikus paviršinių nuotekų tinklo detaliąją nuotrauką.
 3. Pateikus paviršinių nuotekų tinklo TV diagnostikos ataskaitą.
 4. Pateikus paslėptų darbų žurnalo paviršinių nuotekų tinklo dalies kopijas.
 5. Pasirašius paviršinių nuotekų nuvedimo į miesto tinklus sutartį.
 6. Pasirašius trišalę „Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutartį“. Tipinę sutartį galite rasti čia (jei sutartis nebuvo pasirašyta projekto derinimo metu). Užpildytą trišalę sutartį prašome siųsti el. paštu [email protected].
 7. Prie sutarties turi būti pridėta: perduodamos Infrastruktūros planas su pažymėtomis apsaugos zonomis ir Infrastruktūros statybos kainos pagrindimas.
 8. Pateikus paviršinių nuotekų valymo įrenginių (naftos gaudyklės) priežiūros ir eksploatavimo sutartį (jeigu teritorijoje įrengti paviršinių nuotekų valymo įrenginiai).