Atgal

Korupcijos prevencija

Korupcija - bet koks asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje (valstybės politiko, teisėjo, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ir kito jam prilyginto asmens), elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams.
 
Bendrovė „Grinda“ savo veikloje įsipareigoja laikytis visų LR įstatymų ir skaidrumo standartų.  UAB „Grinda" pareiškia, kad moka visus įmonei taikomus mokesčius, įsipareigoja neslėpti pajamų ir sąžiningai tvarkyti įmonės finansus. Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, bendrovė patenka į statybos įmonių, įmokėjusių daugiausia mokesčių ir kitų įmokų 2019 m., TOP 50 sąrašą (tarp statybos įmonių pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus sekciją F (pastatų statyba, inžinerinių statinių statyba, specializuota statybos veikla).
 
Už korupcijos prevenciją Bendrovėje atsakingas asmuo - Dominykas Jankevičius, el. p. [email protected].


PRANEŠKITE APIE KORUPCIJĄ

Jeigu turite įtarimų ar įrodymų, kad UAB „Grinda“ (toliau – bendrovė) darbuotojai elgiasi netinkamai ar pažeidžia galiojančius teisės aktus, apie tai galite anonimiškai pranešti pačiai bendrovei:

  • El. paštu [email protected].
  • Raštu - pranešimą paliekant specialiose lauke esančiose pašto dėžutėse (Eigulių g. 32, Vilnius) - prie įėjimo į administracinį pastatą arba šalia mechaninių dirbtuvių.

Pranešant anonimiškai nebūtina nurodyti savo vardo, pavardės. Bendrovė užtikrina pranešantiems asmenims konfidencialumą.

Taip pat galite anonimiškai pranešti institucijoms / padaliniams, atsakingiems už korupcijos prevencija:

Visus bendrovei adresuotus pranešimus apie korupcijos apraiškas nagrinėja paskirtasis UAB „Grinda” korupcijos prevencijos pareigūnas. Bendrovė užtikrina, kad darbuotojui, pranešusiam apie įmonės vidinės tvarkos pažeidimą, negresia atleidimas, susidorojimas ar kitos neigiamos pasekmės.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.

PARAMOS TEIKIMAS

Bendrovė viešai skelbia duomenis apie suteiktą finansinę paramą.

Ataskaitiniai metai

Suteiktos paramos suma (Eur)

Paramos/naudos gavėjas

Remiamo projekto aprašymas

2021 m.

0

-

-

2020 m. 

0

-

-

2019 m.

0

-

-

2018 m.

0

-

-

2017 m.

0

-

-