Atgal

Ekologinė priežiūra

 
UAB „Grinda“ Ekologinės priežiūros laboratorija priima paviršinių nuotekų mėginius tyrimui iš: 
  • Vilniaus miesto įmonių-abonentų, turinčių su UAB „Grinda“  sutartis dėl paviršinių  (lietaus) nuotekų tvarkymo paslaugų nuotakyno tinklais ir valymo įrenginiais. Nuotekų tyrimo kaina yra įskaičiuota į sutartį.
  • Iš užsakovų pagal pateiktus prašymus vienkartiniam tyrimui. Apmokama pagal UAB „Grinda“ pateiktą sąskaitą-faktūrą. Tyrimo kaina 73,23 Eur (be PVM).
Visais atvejais į laboratoriją paviršinių nuotekų ėminiai pristatomi kartu su užpildytu Ėminių lydraščiu-protokolu
 
Nuotekų ėminiai tyrimui laboratorijoje priimami pirmadieniais – ketvirtadieniais 7:00 – 14:00 val.

Daugiau informacijos - tel. (8 5) 235 6096 arba el. paštu [email protected].Laboratorinių tyrimų teisinė bazė
UAB „Grinda“ Ekologinės priežiūros laboratorija turi Aplinkos apsaugos agentūros 2015 m. sausio 5 d. išduotą leidimą Nr. 1144791 atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus. 
 
Teisinė bazė:
  1. Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193
  2. Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo įstatymas. 2002 m. sausio 22 d. Nr. IX-720.
  3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. D1-38/ K1-023 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. D1-370/1K-230 Dėl mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo pakeitimo.