Vadovybė

Laikinai bendrovės direktoriaus pareigas eina Dalius Kuliešius. 

Dalius Kuliešius

UAB „Grinda“ direktoriaus pareigas laikinai eiti paskirtas bendrovės Gamybos tarnybos technikos departamento vadovas Dalius Kuliešius.  

D. Kuliešius nuo 2016 m. vadovauja bendrovės Gamybos tarnybai ir jos padaliniams, 2021-2022 m. laikinai ėjo direktoriaus pareigas.

Registruotis susitikimui

Bendrovės valdybą sudaro:

Ilja Karužis

Valdybos pirmininkas.

Akcininko deleguotas valdybos narys.

Kadencijos pradžia 2023-05-09, pabaiga 2027-05-08.

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vedėjas  

 

Simonas Bielskis

Nepriklausomas valdybos narys.

Kadencijos pradžia 2023-05-09, pabaiga 2027-05-08.

UAB „Omniva LT" nepriklausomas valdybos narys

UAB „Omniva LT Sorting" stebėtojų tarybos narys

 

 

Marius Švaikauskas

Nepriklausomas valdybos narys.

Kadencijos pradžia 2023-05-09, pabaiga 2027-05-08.

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija generalinis direktorius  

 

Bernardas Vilkelis

Nepriklausomas valdybos narys.

Kadencijos pradžia 2023-05-09, pabaiga 2027-05-08.

UAB „Rekviem LT" direktorius

AB „K2 LT" direktorius

 

* UAB „Grinda” tinklapyje publikuojama vaizdinė informacija (įmonės vadovų nuotraukos ar kitoks atvaizdas) gali būti atgaminami, demonstruojami, spausdinami tik su UAB „Grinda” vadovų sutikimu.

BENDROVĖS VADYBOS POLITIKA