Atgal

Vadybos politika

Uždaroji akcinė bendrovė „Grinda“ operatyviai atlieka aukščiausios kokybės paslaugas, skirtas tenkinti Vilniaus miesto gyventojų poreikius.

VIZIJA: tvarių miesto infrastruktūros inžinerinių sprendimų ekspertas patogesniam miestiečių gyvenimui.

MISIJA: efektyviai valdyti miesto infrastruktūrą ir užtikrinti būtinųjų paslaugų nepertraukiamumą.

VERTYBĖS: atvirumas, atsakingumas, išmanumas, drąsa keistis, ryžtas veikti. 

Bendrovė savo veikloje taiko tarptautinių standartų ISO 9001 (kokybės vadybai), ISO 14001 (aplinkos apsaugos vadybai) ir ISO 45001 (darbuotojų saugai ir sveikatai) reikalavimus (toliau - ISO reikalavimai), sukurdama vadybos sistemą, atspindinčią šių reikalavimų įgyvendinimą.

Bendrovė ISO reikalavimus taiko šioms veikloms: 

 • Inžinerinių tinklų (išorės vandentiekio bei nuotekų šalinimo) specialieji statybos darbai;
 • susisiekimo komunikacijų (vietinės reikšmės kelių bei tiltų, viadukų pralaidų, pėsčiųjų požeminių perėjų) bendrieji statybos darbai;
 • lietaus nuotekų surinkimo sistemų, gatvių ir gatvių dangų remonto ir priežiūros darbai;
 • aplinkos tvarkymo darbai, saviruošos gaminių gamyba ir pardavimas;
 • avarinių situacijų lokalizavimo ir likvidavimo darbai (gatvėse ir būstuose);
 • pastatų ūkio valdymas.

VADYBOS POLITIKOS NUOSTATOS:

 • Tobulinti ir palaikyti bendrovės integruotą vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001, LST ISO 14001 ir LST EN ISO 45001 standartų bei susijusių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, didinti jos veikimo rezultatyvumą.
 • Kelti bendrovės darbuotojų kvalifikaciją, ugdyti savarankiškumą ir kūrybiškumą bei asmeninę atsakomybę, teikiant kokybiškas paslaugas, tausojant aplinką, efektyviai naudojant išteklius, saugant savo ir šalia dirbančiųjų sveikatą bei siekti geriausio ekonominio rezultato.
 • Teikti klientams kokybiškas, jo poreikius ir reikalavimus bei bendrovės įsipareigojimus atitinkančias paslaugas bei produktus.
 • Nuolat gerinti ir tobulinti veiklos ir valdymo procesus visuose bendrovės lygiuose.
 • Palaikyti ilgalaikius, abipusiai naudingo bendradarbiavimo, pagarbos ir lygiateisiškumo principais grįstus santykius su suinteresuotomis šalimis.
 • Taikyti inovatyvias ir saugias bei aplinką saugančias technologijas veiklos ir paslaugų teikimo procesų palaikymui, kokybei bei patikimumui užtikrinti.
 • Optimizuoti paslaugų teikimo procesus racionaliai naudojant gamtos išteklius bei mažinant neigiamą poveikį aplinkai.
 • Vykdyti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių susirgimų prevenciją, sukuriant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas.
 • Nuolat peržiūrėti vadybos politikos nuostatas, išlaikant ją aktualią, nustatant naujus tikslus ir uždavinius, siekiant nuolatinio tobulėjimo ir veiksmingumo.
 • Komunikuoti šias nuostatas visoms suinteresuotoms pusėms.

BENDROVĖS VADYBOS POLITIKA

BENDROVĖS DARNUMO POLITIKA

AVARINĖS SITUACIJOS IR REAGAVIMAS

APLINKOSAUGINIAI TIKSLAI:

 • Poveikio aplinkai mažinimas.
 • Antrinis medžiagų panaudojimas gamyboje

VILNIAUS MIESTO LIETAUS NUOTEKŲ IŠLEISTUVŲ PATIKRŲ REZULTATAI