Atgal

Atestatai ir sertifikatai

Valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centras" kvalifikacijos atestatas

Bendrovei „Grinda" suteikta teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu.

Taikymo sritys:

 • Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai;
 • Susisiekimo komunikacijos: gatvės (bendrieji statybos darbai);
 • Inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo;
 • Statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje.

Statybos darbų sritys:

 • Žemės darbai, statybinių konstrukcijų statyba ir montavimas;
 • Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas;
 • Statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas;
 • Statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas;
 • Statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas;
 • Procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas;
 • Statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas;
 • Statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas. 

 Atestatas

 

 

LST EN ISO 9001:2015 Kokybės vadybos sistema" atititkties sertifikatas 

Taikymo sritys:

 • Inžinerinių tinklų specialieji statybos darbai;
 • Susisiekimo komunikacijų bendrieji statybos darbai;
 • Lietaus nuotekų surinkimo sistemų, gatvių ir gatvių dangos remonto ir priežiūros darbai;
 • Aplinkos tvarkymo darbai;
 • Saviruošos gaminių gamyba ir pardavimas;
 • Avarinių situacijų lokalizavimo ir likvidavimo darbai;
 • Pastatų ūkio valdymas.

Sertifikatas 

  

LST EN ISO 14001:2015 Aplinkos vadybos sistema" atitikties sertifikatas

Taikymo sritys:

 • Inžinerinių tinklų specialieji statybos darbai;
 • Susisiekimo komunikacijų bendrieji statybos darbai;
 • Lietaus nuotekų surinkimo sistemų, gatvių ir gatvių dangos remonto ir priežiūros darbai;
 • Aplinkos tvarkymo darbai;
 • Saviruošos gaminių gamyba ir pardavimas;
 • Avarinių situacijų lokalizavimo ir likvidavimo darbai;
 • Pastatų ūkio valdymas.

Sertifikatas 

 

ST ISO 45001:2018) „Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema“ atitikties sertifikatas

Taikymo sritys:

 • Inžinerinių tinklų specialieji statybos darbai;
 • Susisiekimo komunikacijų bendrieji statybos darbai;
 • Lietaus nuotekų surinkimo sistemų, gatvių ir gatvių dangos remonto ir priežiūros darbai;
 • Aplinkos tvarkymo darbai;
 • Saviruošos gaminių gamyba ir pardavimas;
 • Avarinių situacijų lokalizavimo ir likvidavimo darbai;
 • Pastatų ūkio valdymas.

Sertifikatas

 

Lietuvos Respublikos valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atestatas eksploatuoti elektros įrenginius

Taikymo sritys:

 • Elektros variklių ir generatorių nuo 30kW galios iki 1 MW galios eksploatavimo darbai;
 • Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai (išskyrus oro linijas);
 • Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai;
 • Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai.

 

 

 

Lietuvos Respublikos valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atestatas eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas:

 • Šilumos tinklų iki 100 mm sąlyginio skersmens DN remonto darbai;
 • Šilumos tinklų iki 100 mm sąlyginio skersmens DN bandymo darbai;
 • Šilumos tinklų iki 100 mm sąlyginio skersmens DN technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai;
 • Šilumos punktų iki 1 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis) eksploatavimo darbai.