Atgal

Darbo užmokestis

UAB „Grinda“ darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis. 

Pareigybės pavadinimas

2020 m.

Darbuotojų skaičius

2021 m. III ketv.

Direktorius, tarnybų, departamentų vadovai, vyriausiasis finansininkas

3864

7

3880

Skyrių, projektų, darbų vadovai

2771

28

2870

Specialistai

1660

54

1785

Kvalifikuoti darbininkai

1630

342

1710

Nekvalifikuoti darbininkai

790

35

1140