Atgal

Darbo užmokestis

UAB „Grinda“ darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis. 

Pareigybės pavadinimas

2021 m.

2022 m. 

 

Darbuotojų skaičius

II ketv. 

Direktorius, tarnybų, departamentų vadovai, vyriausiasis finansininkas

4400

10

4596

Skyrių, projektų, darbų vadovai

3015

35

3097

Specialistai

1980

46

2040

Kvalifikuoti darbininkai

1870

348

1890

Nekvalifikuoti darbininkai

1140

23

1360