Atgal

Darbo užmokestis

UAB „Grinda“ darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis. 

Pareigybės pavadinimas

2020 m.

Darbuotojų skaičius

2021 m. I ketv.

Direktorius, tarnybų, departamentų vadovai, vyriausiasis finansininkas

3864

8

4372

Skyrių, projektų, darbų vadovai

2771

27

2786

Specialistai

1660

56

1681

Kvalifikuoti darbininkai

1630

361

1625

Nekvalifikuoti darbininkai

920

4

1010