Atgal

Darbo užmokestis

UAB „Grinda“ darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis. 

Pareigybės pavadinimas

2019 m.

Darbuotojų skaičius

2020 m. 

Direktorius, tarnybų, departamentų vadovai, vyriausiasis finansininkas

3580

7,5

3864

Skyrių, projektų, darbų vadovai

2550

27

2771

Specialistai

1480

56

1660

Kvalifikuoti darbininkai

1560

342

1630

Nekvalifikuoti darbininkai

790

20

920