Atgal

Darbo užmokestis

UAB „Grinda“ darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis. 

Pareigybės pavadinimas

2021 m.

2022 m. 

 

Darbuotojų skaičius

I ketv. 

Direktorius, tarnybų, departamentų vadovai, vyriausiasis finansininkas

4400

8

4312

Skyrių, projektų, darbų vadovai

3015

28

3062

Specialistai

1980

56

2039

Kvalifikuoti darbininkai

1870

362

1750

Nekvalifikuoti darbininkai

1140

4

1330