Atgal

Darbo užmokestis

UAB „Grinda“ darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis. 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2021 m.

2022 m.

Aukščiausiojo lygmens vadovai

11

4400

4524

Vidurinio lygmens vadovai

17

2830

3094

Vyresnieji specialistai

41

2620

2807

Specialistai

36

1690

1840

Darbininkai

381

1810

2044