Karjera

 

ŠIUO METU KVIEČIAME PRISIJUNGTI:

GATVIŲ STATYBOS IR REMONTO SKYRIAUS DARBŲ VADOVAS (-Ė)

Tikimės, kad Jūs:

 • Turite aukštąjį statybos krypties inžinerinį - techninį išsilavinimą;
 • Turite ne mažesnę nei 2 metų analogiško darbo patirtį gatvių statybos srityje;
 • Esate atestuotas eiti ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas. (Statiniai: susisiekimo komunikacijos);
 • Sugebate spręsti įvairius susisiekimo komunikacijų statybos, remonto ir priežiūros klausimus ir jų technologijas;
 • Mokate dirbti MS Office pagrindinėmis programomis;
 • Turite vairuotojo pažymėjimą;
 • Turite informacijos valdymo, kaupimo, sisteminimo, apibendrinimo bei išvadų pateikimo sugebėjimus ir puikius analitinius įgūdžius;
 • Labai gerai mokate lietuvių kalbą raštu ir žodžiu;
 • Esate komunikabilus ir gebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Jums patikėsime:

 • Užtikrinti efektyvų ir kokybišką statybos objekto darbų planavimą, pavaldžių darbuotojų darbo organizavimą, tinkamą darbuotojų funkcijų atlikimo kontrolę bei vykdyti pavaldžių darbuotojų darbo laiko apskaitą;
 • Analizuoti pavestų statybos projektų sąmatinę dokumentaciją, darbų atlikimo sąlygas ir specifiką, apskaičiuoti darbo sąnaudų, mechanizmų, medžiagų ir gaminių poreikius;
 • Tvarkyti ir derinti statybos darbų vykdymo ir užbaigimo dokumentaciją;
 • Organizuoti statybos darbus objektuose, užtikrinti medžiagų ir gaminių tiekimą, kontrolę bei sandėliavimą;
 • Užtikrinti atliekamų darbų atlikimo terminus bei darbų atitikimą užsakovo nustatytiems techniniams reikalavimams.

Siūlome:

 • Darbo užmokestį nuo 2095 iki 3135 eurų (neatskaičius mokesčių). Dėl konkretaus atlygio derėsimės, o rezultatas priklausys nuo Jūsų pasiruošimo atlikti patikėtas funkcijas bei jau turimų kompetencijų;
 • Vienkartines išmokas (gimus vaikui ir kitais atvejais);
 • Papildomą sveikatos draudimą;
 • Nuolatinį kvalifikacijos kėlimą mokymuose, seminaruose;
 • Nemokamą kavą, vaisių dienas ir vietą automobiliui.

Dėl darbo pokalbio skambinkite tel. 8 672 53135 arba rašykite [email protected].

Siųsdami CV ir (ar) kitus dokumentus, Jūs suteikiate teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis atrankų tikslais.

Kandidatuoti

GATVIŲ STATYBOS IR REMONTO SKYRIAUS SPECIALISTAS (-Ė)

Tikimės, kad Jūs:

 • Turite ne žemesnį kaip profesinį, koleginį išsilavinimą;
 • Mokate dirbti MS Office pagrindinėmis programomis;
 • Turite informacijos valdymo, kaupimo, sisteminimo, apibendrinimo bei išvadų pateikimo sugebėjimus ir puikius analitinius įgūdžius;
 • Labai gerai mokate lietuvių kalbą raštu ir žodžiu;
 • Esate komunikabilus ir gebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • Turite atitinkamos darbo patirties (privalumas).

Jums patikėsime:

 • Tvarkyti statybos darbų vykdymo ir užbaigimo dokumentaciją;
 • Užtikrinti, kad dokumentai būtų tvarkingi, pilnai užpildyti ir tinkamai saugomi;
 • Stebėti projektų vykdymą, identifikuoti galimus sunkumus;
 • Stebėti darbų progresą ir spręsti problemas, kurios gali kilti tarp skirtingų padalinių;
 • Koordinuoti bendradarbiavimą ir informacijos mainus tarp skirtingų padalinių;
 • Ruošti technines specifikacijas, viešųjų pirkimų dokumentaciją.

Siūlome:

 • Darbo užmokestį nuo 1750 iki 2610 eurų (neatskaičius mokesčių). Dėl konkretaus atlygio derėsimės, o rezultatas priklausys nuo Jūsų pasiruošimo atlikti patikėtas funkcijas bei jau turimų kompetencijų;
 • Vienkartines išmokas (gimus vaikui ir kitais atvejais);
 • Papildomą sveikatos draudimą;
 • Nuolatinį kvalifikacijos kėlimą mokymuose, seminaruose;
 • Nemokamą kavą, vaisių dienas ir vietą automobiliui.

Dėl darbo pokalbio skambinkite tel. 8 672 53135 arba rašykite [email protected].

Siųsdami CV ir (ar) kitus dokumentus, Jūs suteikiate teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis atrankų tikslais.

Kandidatuoti

DARBININKAS (-Ė) -VAIRUOTOJAS (-A)

Tikimės, kad Jūs:

 • Turite galiojantį B, C kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
 • Turite ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
 • Gebate naudotis išmaniaisiais įrenginiais (telefonas, planšetinis kompiuteris);
 • Gebate aiškiai komunikuoti žodžiu ir raštu lietuvių kalba (privalumas).

Jums patikėsime:

 • Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų, šulinių ir lietaus surinkimo šulinėlių eksploatavimo, remonto bei avarinių padarinių šalinimo darbai Vilniaus mieste;
 • Vairuoti hidrodinaminį automobilį.

Siūlome:

 • Darbo užmokestį nuo 1070 iki 1775 eurų (neatskaičius mokesčių). Dėl konkretaus atlygio derėsimės, o rezultatas priklausys nuo Jūsų pasiruošimo atlikti patikėtas funkcijas bei jau turimų kompetencijų;
 • Vienkartines išmokas (gimus vaikui ir kitais atvejais);
 • Papildomą sveikatos draudimą;
 • Nuolatinį kvalifikacijos kėlimą mokymuose, seminaruose;
 • Nemokamą kavą, vaisių dienas ir vietą automobiliui.

Dėl darbo pokalbio skambinkite tel. 8 672 53135 arba rašykite [email protected].

Siųsdami CV ir (ar) kitus dokumentus, Jūs suteikiate teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis atrankų tikslais.

Kandidatuoti

GATVIŲ STATYBOS IR REMONTO SKYRIAUS DARBININKAS, JUDAMŲJŲ ĮRENGINIŲ OPERATORIUS (-ė)

Tikimės, kad Jūs:

 • Turite darbo patirties gatvių ar kelių statybos ir remonto srityse;
 • Turite vairuotojo pažymėjimą (C kategorija – privalumas);
 • Esate komunikabilus ir gebate sklandžiai dėstyti mintis.

Jums patikėsime atlikti susisiekimo komunikacijų statybos ir remonto darbus:

 • atlikti kelių statybos darbams reikalingus parengiamuosius matavimus;
 • atlikti dangų konstrukcijos ardymo, demontavimo darbus;
 • atlikti grunto kasimo, kelio sankasos ir kelio juostos paruošimo darbus, paruošti kelio pagrindą;
 • kloti įvairias dangas iš žvyro, asfaltbetonio, betono (akmens) ir apdoroti paklotos dangos paviršių;
 • montuoti betonines ir gelžbetonines kelių konstrukcijas, vandens nuvedimo įrenginius;
 • atlikti susisiekimo komunikacijų ir vandens nuvedimo įrenginių remonto darbus;
 • dirbti su mažosios mechanizacijos įrenginiais.

Siūlome:

 • Darbo užmokestį nuo 979 - 1775 eurų (neatskaičius mokesčių). Dėl konkretaus atlygio derėsimės, o rezultatas priklausys nuo Jūsų pasiruošimo atlikti patikėtas funkcijas bei jau turimų kompetencijų;
 • Vienkartines išmokas (gimus vaikui ir kitais atvejais);
 • Papildomą sveikatos draudimą;
 • Nuolatinį kvalifikacijos kėlimą mokymuose, seminaruose;
 • Nemokamą kavą, vaisių dienas ir vietą automobiliui.

Dėl darbo pokalbio skambinkite tel. 8 672 53135 arba rašykite [email protected].

Siųsdami CV ir (ar) kitus dokumentus, Jūs suteikiate teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis atrankų tikslais.

Kandidatuoti

TINKLŲ STATYBOS IR REMONTO SKYRIAUS DARBININKAS (-ė), judamųjų įrenginių operatorius (-ė)

Tikimės, kad Jūs:

 • Turite galiojantį B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ( turėti C kategoriją privalumas);
 • Turite darbo patirties inžinierinių tinklų statybos ir remonto srityse;
 • Esate darbštus, pareigingas, atsakingas;
 • Esate komunikabilus ir gebate sklandžiai dėstyti mintis.

Jums patikėsime atlikti inžinierinių komunikacijų (lietaus, vandentiekio, nuotekų tinklų) statybos ir remonto darbus:

 • grunto kasimo darbai;
 • inžinierinių tinklų vamzdžių montavimas, remontas, mazgų surinkimas;
 • šulinių, kamerų montavimas ir remontas;
 • gerbūvio atstatymo darbai;
 • dirbti su mažosios mechanizacijos įrenginiais;
 • atlikti kitus su miesto infrastruktūra susijiusius darbus.

Siūlome:

 • Darbo užmokestį nuo 979 iki 1775 eurų (neatskaičius mokesčių). Dėl konkretaus atlygio derėsimės, o rezultatas priklausys nuo Jūsų pasiruošimo atlikti patikėtas funkcijas bei jau turimų kompetencijų;
 • Vienkartines išmokas (gimus vaikui ir kitais atvejais);
 • Papildomą sveikatos draudimą;
 • Nuolatinį kvalifikacijos kėlimą mokymuose, seminaruose;
 • Nemokamą kavą, vaisių dienas ir vietą automobiliui.

Dėl darbo pokalbio skambinkite tel. 8 672 53135 arba rašykite [email protected].

Siųsdami CV ir (ar) kitus dokumentus, Jūs suteikiate teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis atrankų tikslais.

Kandidatuoti

Inžinerinių sprendimų ir techninės priežiūros skyriaus projektų vadovą (-ę)

Tikimės, kad Jūs:

 • Turite ne žemesnį kaip aukštąjį inžinierinį išsilavinimą;
 • Puikius statybos projektų analizavimo įgūdžius, išmanote statybos technologijas;
 • Gebate skaityti ir analizuoti techninius dokumentus ir statybą reglamentuojančius teisės aktus;
 • Turite gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (MS Windows, MS Office, MS Project - privalumas);
 • Gebate rengti objektų įgyvendinimo grafikus ir juos kontroliuoti;
 • Gebate sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis lietuvių kalba raštu ir žodžiu (gebėjimas bendrauti anglų kalba privalumas);
 • Pasižymite analitiniu, loginiu bei kritiniu mąstymu, gebate sisteminti ir apibendrinti informaciją;
 • Orientuotas į rezultatą;
 • Vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
 • Turite ypatingojo statinio statybos vadovo ar ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo atestatą. Statiniai: susisiekimo komunikacijos; gatvės(didelis privalumas).

Jums patikėsime:

 • Vadovauti Vilniaus miesto susisiekimo infrastruktūros (kelių, gatvių, dviračių ir pėsčiųjų takų, kitų dangų) statybos projektams;
 • Koordinuoti objektų projektų rengimo, rangovų atrankos ir statybos etapus;
 • Projektavimo užduočių rengimą, reikalavimų rangovo atrankai nustatymą, statybos kokybės kontrolę.

Siūlome:

 • Darbo užmokestį nuo 2500 iki 3760 eurų (neatskaičius mokesčių). Dėl konkretaus atlygio derėsimės, o rezultatas priklausys nuo Jūsų pasiruošimo atlikti patikėtas funkcijas bei jau turimų kompetencijų;
 • Vienkartines išmokas (gimus vaikui ir kitais atvejais);
 • Papildomą sveikatos draudimą;
 • Nuolatinį kvalifikacijos kėlimą mokymuose, seminaruose;
 • Nemokamą kavą, vaisių dienas ir vietą automobiliui.

Dėl darbo pokalbio skambinkite tel. 8 672 53135 arba rašykite [email protected].

Siųsdami CV ir (ar) kitus dokumentus, Jūs suteikiate teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis atrankų tikslais.

Kandidatuoti

Tinklų statybos ir remonto skyriaus darbų vadovas (-ė)

Tikimės, kad Jūs:

 • Turite aukštąjį statybos krypties inžinerinį - techninį išsilavinimą;
 • Turite ne mažesne nei 2 metų analogiško darbo patirtis gatvių statybos srityje;
 • Atestuotas eiti ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas. (Statiniai: susisiekimo komunikacijos);
 • Turite gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (MS Windows, MS Office, MS Project - privalumas);
 • Sugebate spręsti įvairius susisiekimo komunikacijų statybos, remonto ir priežiūros klausimus ir jų technologijas;
 • Turite vairuotojo pažymėjimą;
 • Turite informacijos valdymo, kaupimo, sisteminimo, apibendrinimo bei išvadų pateikimo sugebėjimus ir puikius analitinius įgūdžius;
 • Orientuotas į rezultatą;
 • Labai gerai mokate lietuvių kalbą raštu ir žodžiu;
 • Esate komunikabilus ir gebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Jums patikėsime:

 • Inžinierinių tinklų statybos, remonto darbų organizavimas, planavimas ir atlikimas laiku paskirtuose objektuose;
 • Užtikrinti efektyvų ir kokybišką statybos objekto darbų planavimą, pavaldžių darbuotojų darbo organizavimą, darbuotojų funkcijų atlikimo kontrolę bei vykdyti pavaldžių darbuotojų darbo laiko apskaitą;
 • Analizuoti pavestų statybos projektų sąmatinę dokumentaciją, darbų atlikimo sąlygas ir specifiką, apskaičiuoti darbo sąnaudų, mechanizmų, medžiagų ir gaminių poreikius;
 • Tvarkyti ir derinti statybos darbų vykdymo ir užbaigimo dokumentaciją;
 • Organizuoti statybos darbus objektuose, užtikrinti medžiagų ir gaminių tiekimą, kontrolę bei sandėliavimą;
 • Užtikrinti atliekamų darbų atlikimo terminus bei darbų atitikimą užsakovo nustatytiems techniniams reikalavimams.

Siūlome:

 • Darbo užmokestį nuo 2091 iki 3135 eurų (neatskaičius mokesčių). Dėl konkretaus atlygio derėsimės, o rezultatas priklausys nuo Jūsų pasiruošimo atlikti patikėtas funkcijas bei jau turimų kompetencijų;
 • Vienkartines išmokas (gimus vaikui ir kitais atvejais);
 • Papildomą sveikatos draudimą;
 • Nuolatinį kvalifikacijos kėlimą mokymuose, seminaruose;
 • Nemokamą kavą, vaisių dienas ir vietą automobiliui.

Dėl darbo pokalbio skambinkite tel. 8 672 53135 arba rašykite [email protected].

Siųsdami CV ir (ar) kitus dokumentus, Jūs suteikiate teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis atrankų tikslais.

Kandidatuoti

Autoelektriką (-ę)

Tikimės, kad Jūs turite:

 • Turite techninį išsilavinimą (privalumas);
 • Esate patyręs sunkiasvorio transporto elektros gedimų diagnostikos bei remonto srityje;
 • Turite B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
 • Turite darbo patirties dirbant su kompiuterinėmis diagnostikos programomis;
 • Esate sąžiningas, atsakingas, savarankiškas ir orientuotas į darbo rezultatus.

Jums patikėsime:

 • Sunkiasvorio transporto, traktorių ir savaeigių transporto priemonių elektros gedimų diagnostiką ir remontą;
 • Transporto mechanizmų elektrinės dalies priežiūrą bei gedimų šalinimą.

Siūlome:

 • Darbo užmokestį nuo 1070 iki 1600 eurų (neatskaičius mokesčių). Dėl konkretaus atlygio derėsimės, o rezultatas priklausys nuo Jūsų pasiruošimo atlikti patikėtas funkcijas bei jau turimų kompetencijų;
 • Vienkartines išmokas (gimus vaikui ir kitais atvejais);
 • Papildomą sveikatos draudimą;
 • Nuolatinį kvalifikacijos kėlimą mokymuose, seminaruose;
 • Nemokamą kavą, vaisių dienas ir vietą automobiliui.

Dėl darbo pokalbio skambinkite tel. 8 672 53135 arba rašykite [email protected].

Siųsdami CV ir (ar) kitus dokumentus, Jūs suteikiate teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis atrankų tikslais.

Kandidatuoti

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ EKSPLOATAVIMO SKYRIAUS DARBININKAS (-Ė)

Darbo pobūdis:

 • Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų, šulinių ir lietaus surinkimo šulinėlių eksploatavimo, remonto bei avarinių padarinių šalinimo darbai Vilniaus mieste;
 • Darbas Vilniuje.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Gebate dirbti komandoje ir savarankiškai;
 • Panašaus darbo patirtis.

Siūlome:

 • Darbo užmokestį, atitinkantį Jūsų patirtį ir kvalifikaciją – nuo 997 Eur iki 1615 Eur (neatskaičius mokesčių). Dėl konkretaus atlygio tarsimės susitikimo metu, o rezultatas priklausys nuo Jūsų pasiruošimo atlikti patikėtus darbus bei jau turimų kompetencijų;
 • Papildomą atlygio dalį (įvykdžius tikslus);
 • Vienkartines išmokas (gimus vaikui ir kitais atvejais).
 • Darbų saugos ir kvalifikacijos kėlimo mokymus;
 • Visas būtinas darbo ir asmenines apsaugos priemones.

Dėl darbo pokalbio skambinkite tel. 8 672 53135 arba rašykite [email protected].

Siųsdami CV ir (ar) kitus dokumentus, Jūs suteikiate teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis atrankų tikslais.

Kandidatuoti

1355 centro operatorių (-Ę)

Reikalavimai darbuotojui:

 • Galite dirbti slenkančiu grafiku: parą dirbate, tris ilsitės;
 • Gebate aiškiai komunikuoti žodžiu ir raštu lietuvių kalba (anglų ir rusų kalbos žinios – privalumas);
 • Turite gerus darbo kompiuteriu įgūdžius;
 • Gebate greitai įsisavinti naują informaciją ir atsakingai priimti sprendimus;
 • Turite gerus organizacinius įgūdžius, mokate planuoti savo laiką ir atsakingai žiūrite į Jums pavestas užduotis;
 • Turite darbo patirties klientų aptarnavimo srityje (didelis privalumas);
 • Sklandžiai sprendžiate konfliktines situacijas;
 • Gebate skaityti ir analizuoti žemėlapius (didelis privalumas).

Darbo pobūdis:

 • Miesto tvarkymo padaliniams skirtų užklausų priėmimą, registravimą, perdavimą vykdytojams ir trečiosioms šalims;
 • Informacijos teikimas telefonu, el. paštu ir kt. komunikacijos kanalais;
 • Avarinių tarnybų vykdomų darbų kontrolė, atgalinio ryšio klientui užtikrinimas.

Įmonė siūlo:

 • Darbo užmokestį nuo 1070 iki 1610 eurų (neatskaičius mokesčių). Dėl konkretaus atlygio derėsimės, o rezultatas priklausys nuo Jūsų pasiruošimo atlikti patikėtas funkcijas bei jau turimų kompetencijų;
 • Papildomą sveikatos draudimą, atlygį (įvykdžius iškeltus tikslus) ir metinę premiją, priklausomai nuo skyriaus, asmeninių rezultatų;
 • Vienkartines išmokas (gimus vaikui ir kitais atvejais);
 • Darbą savo srities profesionalų komandoje;
 • Nuolatinį kvalifikacijos kėlimą mokymuose, seminaruose;
 • Nemokamą kavą, vaisių dienas ir vietą automobiliui.

Dėl darbo pokalbio skambinkite tel. 8 672 53135 arba rašykite [email protected].

Siųsdami CV ir (ar) kitus dokumentus, Jūs suteikiate teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis atrankų tikslais.

Kandidatuoti

DARBININKus (-es)

Darbo pobūdis:

 • Medžių atitvarų įrengimas, suoliukų montavimas;
 • Mažosios miesto architektūros elementų montavimas;
 • Teritorijos tvarkymas, medžių rūšiavimas
 • Kiti darbai įmonės teritorijoje ir Vilniaus mieste;
 • Darbas Vilniuje.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Vairuotojo pažymėjimas ( privalumas);
 • Patirtis dirbant vamzdynų klojimo, gatvių klojimo, šulinių montavimo, krovos, aplinkos tvarkymo darbus.

Siūlome:

 • Darbo užmokestį, atitinkantį Jūsų patirtį ir kvalifikaciją – nuo 979-1775 Eur (neatskaičius mokesčių). Dėl konkretaus atlygio tarsimės susitikimo metu, o rezultatas priklausys nuo Jūsų pasiruošimo atlikti patikėtus darbus bei jau turimų kompetencijų;
 • Papildomą atlygio dalį (įvykdžius tikslus);
 • Vienkartines išmokas (gimus vaikui ir kitais atvejais).
 • Darbų saugos ir kvalifikacijos kėlimo mokymus;
 • Visas būtinas darbo ir asmenines apsaugos priemones.

Dėl darbo pokalbio skambinkite tel. 8 672 53135 arba rašykite [email protected].

Siųsdami CV ir (ar) kitus dokumentus, Jūs suteikiate teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis atrankų tikslais.

Kandidatuoti