Atgal

Narystė asociacijose

Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija

LAQM | Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija2023 m. UAB „Grinda" tapo Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos nare. Asociacija vienija fizinius ir juridinius asmenis, besidominčius kokybės vadyba ir inovacijų vadyba, skatina mokslo, verslo ir viešojo valdymo organizacijų bendradarbiavimą.

„Grinda“ turi gilias miesto priežiūros, kelių remonto, ir paviršinių nuotekų tvarkymo kompetencijas ir veikia kaip Vilniaus miesto savivaldybės kompetencijų centras šiose srityse, diegdama inovacijas, optimizuodama darbų organizavimo procesus ir dalindamasi gerąja praktika su kitomis Lietuvos įmonėmis ir organizacijomis.

Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija teikia konsultacijas kokybės vadybos, LEAN diegimo, procesų standartizavimo ir kitais klausimais, organizuoja seminarus, konferencijas, mokymus, atstovaujame savo narius valdžios institucijose.

Apie LAQM.

 

Lietuvos statybininkų asociacija

2017 m. UAB „Grinda" tapo Lietuvos statybininkų asociacijos, vienijančios per 150 statybos, projektavimo, statybinių medžiagų ir konstrukcijų gamybos, mokymo įmonių. Šiuo metu LSA vykdo kelis projektus, susijusius su statybų skaitmeninimu ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu.
 
„Grinda“ atlieka itin skirtingus Vilniaus miesto priežiūros darbus, tarp kurių – ir kelių remontas, ir paviršinių nuotekų tvarkymas, ir pastatų inžinerinių sistemų priežiūra, todėl narystė šioje asociacijoje bendrovei suteikia bendradarbiavimo galimybių su pažangiausiomis Lietuvos statybinėmis ir projektavimo įmonėmis.

Apie LSA.

 

Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacija

Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacijos (SKIA) nare bendrovė „Grinda" tapo 2017 m. Tai yra ne pelno siekianti organizacija, vienijanti miestų ir rajonų savivaldybių komunalinių ir viešųjų paslaugų įmones, vykdanti Asociacijos narių uždavinius bei koordinuojanti jų veiksmus siekiant bendrų tikslų.

Asociacija jungia juridinius asmenis, kurie dirba Lietuvos Respublikos savivaldybių komunaliniame ūkyje bei viešųjų paslaugų srityje.
 
Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacija įkurta 2016 m. Asociacijos tikslas - sutelkti Lietuvos savivaldybių komunalines įmones bendradarbiavimui, atstovauti ir ginti savivaldybių komunalinių įmonių interesus valstybės valdžios, valdymo organuose, vietos valdžios institucijose, užtikrinant savivaldybių gyventojų viešuosius interesus.
 
Šiuo metu SKIA veikloje dalyvauja 25 Lietuvos savivaldybių valdomos komunalinių paslaugų įmonės.

Apie SKIA.