Atgal

Atestatai ir sertifikatai

Valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centras" kvalifikacijos atestatas

Bendrovei „Grinda" suteikta teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu.

Taikymo sritys:

 • Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai;
 • Susisiekimo komunikacijos: gatvės (bendrieji statybos darbai);
 • Inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo;
 • Statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje.

Statybos darbų sritys:

 • Žemės darbai, statybinių konstrukcijų statyba ir montavimas;
 • Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas;
 • Statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas;
 • Statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas;
 • Statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas;
 • Procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas;
 • Statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas;
 • Statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas. 

 Atestatas

 

 

ISO 9001:2015 Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai" sertifikatas 

Taikymo sritys:

 • Inžinerinių tinklų (išorės vandentiekio bei nuotekų šalinimo) specialieji statybos darbai;
 • Susisiekimo komunikacijų (vietinės reikšmės kelių bei tiltų, viadukų pralaidų, pėsčiųjų požeminių perėjų) bendrieji statybos darbai;
 • Lietaus nuotekų surinkimo sistemų, gatvių ir jų dangų remonto ir priežiūros darbai;
 • Aplinkos tvarkymo darbai;
 • Avarinių situacijų lokalizavimo ir likvidavimo darbai (gatvėse ir būstuose);
 • Pastatų ūkio valdymas.

Sertifikato kopijos: 

  

ISO 14001:2015 Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės" sertifikatas

Taikymo sritys:

 • Inžinerinių tinklų (išorės vandentiekio bei nuotekų šalinimo) specialieji statybos darbai;
 • Susisiekimo komunikacijų (vietinės reikšmės kelių bei tiltų, viadukų pralaidų, pėsčiųjų požeminių perėjų) bendrieji statybos darbai;
 • Lietaus nuotekų surinkimo sistemų, gatvių ir jų dangų remonto ir priežiūros darbai;
 • Aplinkos tvarkymo darbai;
 • Avarinių situacijų lokalizavimo ir likvidavimo darbai (gatvėse ir būstuose);
 • Pastatų ūkio valdymas.

 Sertifikato kopijos: 

 

 

OHSAS 18001:2007 (LST 1977:2008) „Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos. Reikalavimai“ sertifikatas

Taikymo sritys:

 • Inžinerinių tinklų (išorės vandentiekio bei nuotekų šalinimo) specialieji statybos darbai;
 • Susisiekimo komunikacijų (vietinės reikšmės kelių bei tiltų, viadukų pralaidų, pėsčiųjų požeminių perėjų) bendrieji statybos darbai;
 • Lietaus nuotekų surinkimo sistemų, gatvių ir gatvių dangų remonto ir priežiūros darbai;
 • Aplinkos tvarkymo darbai;
 • Avarinių situacijų lokalizavimo ir likvidavimo darbai (gatvėse ir būstuose);
 • Pastatų ūkio valdymas.

  Sertifikato kopijos: 

 

 

Lietuvos Respublikos valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atestatas eksploatuoti elektros įrenginius

Taikymo sritys:

 • Elektros variklių ir generatorių nuo 30kW galios iki 1 MW galios eksploatavimo darbai;
 • Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai (išskyrus oro linijas);
 • Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai;
 • Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai.

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atestatas eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas:


 • Šilumos tinklų iki 100 mm sąlyginio skersmens DN remonto darbai;
 • Šilumos tinklų iki 100 mm sąlyginio skersmens DN bandymo darbai;
 • Šilumos tinklų iki 100 mm sąlyginio skersmens DN technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai;
 • Šilumos punktų iki 1 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis) eksploatavimo darbai.