Atgal

Darbo užmokestis

UAB „Grinda“ darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis. 

 

Pareigybės pavadinimas

2018 metai

 2019 metai

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

I ketv.

 Direktorius

3500 Eur

1

4550 Eur

Tarnybų, departamentų vadovai

 2403 Eur

7

3092 Eur

Skyrių,  projektų vadovai

1680 Eur

20

2169 Eur

 Darbų vadovai

1335 Eur

10

1680 Eur

 Specialistai

1065 Eur

48

1390 Eur

 Kvalifikuoti darbininkai

1137 Eur

373

1397 Eur

 Nekvalifikuoti darbininkai

580 Eur

6

780 Eur