Atgal

Darbo užmokestis

UAB „Grinda“ darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis. 

 

Pareigybės pavadinimas

2017 metai

 2018 metai

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

Darbo užmokestis

 Direktorius

3500 Eur

1

3500 Eur

Tarnybų, departamentų vadovai

 2370 Eur

7

2403 Eur

Skyrių,  projektų vadovai

1610 Eur

18

1680 Eur

 Darbų vadovai

1280 Eur

14

1335 Eur

 Specialistai

1040 Eur

38

1065 Eur

 Kvalifikuoti darbininkai

1110 Eur

355

1137 Eur

 Nekvalifikuoti darbininkai

490 Eur

17

580 Eur