Atgal

Darbo užmokestis

UAB „Grinda“ darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis. 

Pareigybės pavadinimas

2018 metai

 2019 metai

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

II ketv.

Direktorius, tarnybų, departamentų vadovai

 2540 Eur

8

3570 Eur

Skyrių, projektų, darbų vadovai

1565 Eur

30

2340 Eur

 Specialistai

1065 Eur

48

1440 Eur

 Kvalifikuoti darbininkai

1137 Eur

355

1490 Eur

 Nekvalifikuoti darbininkai

580 Eur

29

790 Eur