Atgal

Darbo užmokestis

UAB „Grinda“ darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis. 

Pareigybės pavadinimas

2019 m.

Darbuotojų skaičius

2020 m. II ketv.

Direktorius, tarnybų, departamentų vadovai, vyriausiasis finansininkas

3580

8

3857

Skyrių, projektų, darbų vadovai

2550

27

2635

Specialistai

1480

57

1605

Kvalifikuoti darbininkai

1560

371

1570

Nekvalifikuoti darbininkai

790

28

830