Atgal

Darbo užmokestis

UAB „Grinda“ darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis. 

Pareigybės pavadinimas

2019 m.

Darbuotojų skaičius

2020 m. III ketv.

Direktorius, tarnybų, departamentų vadovai, vyriausiasis finansininkas

3580

8

3694

Skyrių, projektų, darbų vadovai

2550

26

2912

Specialistai

1480

56

1668

Kvalifikuoti darbininkai

1560

362

1680

Nekvalifikuoti darbininkai

790

28

885