Atgal

Darbo užmokestis

UAB „Grinda“ darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis. 

Pareigybės pavadinimas

2018 metai

 2019 metai

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

III ketv.

Direktorius, tarnybų, departamentų vadovai

 2540 Eur

8

3580 Eur

Skyrių, projektų, darbų vadovai

1565 Eur

31

2550 Eur

 Specialistai

1065 Eur

47

1480 Eur

 Kvalifikuoti darbininkai

1137 Eur

363

1560 Eur

 Nekvalifikuoti darbininkai

580 Eur

30

790 Eur