Atgal

Darbo užmokestis

UAB „Grinda“ darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis. 

 

Pareigybės pavadinimas

2017 metai

 2018 metai

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

Darbo užmokestis, II ketv.

 Direktorius

3500 Eur

1

3500 Eur

Tarnybų, departamnetų vadovai

 2370 Eur

7

2375 Eur

Skyrių,  projektų vadovai

1610 Eur

18

1650 Eur

 Darbų vadovai

1280 Eur

14

1645 Eur

 Specialistai

1040 Eur

34

1090 Eur

 Kvalifikuoti darbininkai

1110 Eur

354

1125 Eur

 Nekvalifikuoti darbininkai

490 Eur

12

540 Eur