Atgal

Darbo užmokestis

UAB „Grinda“ darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis. 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

2018 m.

2019 m.

Direktorius, tarnybų, departamentų vadovai, vyriausiasis finansininkas

8

2540

3580

Skyrių, projektų, darbų vadovai

31

1630

2550

Specialistai

50

1065

1480

Kvalifikuoti darbininkai

360

1137

1560

Nekvalifikuoti darbininkai

17

580

790