Atgal

Paviršinių nuotekų tvarkymas

Tony Walmsley nuotrauka

Remdamasi Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatomis, Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2014 m. gruodžio 10 d. sprendimu Nr. 1-2177 skyrė UAB „Grinda“ Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje paviršinių nuotekų tvarkytoja ir pavedė jai paviršinių nuotekų tvarkytojos teises ir pareigas.
 
Bendrovė teikia šias paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas:
  • Atsako už Vilniaus miesto lietaus nuotekyno inžinerinių tinklų plėtrą, eksploatavimą, remontą, renovavimą ir priežiūrą;
  • Vykdo su paviršinių nuotekų plėtra susietų projektų valdymą;
  • Atlieka laboratorinius nuotekų taršos tyrimus;
  • Aptarnauja paviršinių nuotekų tinklų naudotojus.

VILNIAUS MIESTO PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ IŠLEISTUVŲ ŽEMĖLAPIS.

 Skaičiai ir faktai
  • Vilniaus miesto teritorijoje yra 105 eksploatuojami paviršinių nuotekų surinkimo baseinai su inžinerine infrastruktūra, kurie užima apie 12 tūkst. ha miesto teritorijos. 
  • Bendrovė prižiūri daugiau nei 1200 km lietaus nuotekyno magistralinių inžinerinių tinklų, daugiau nei 53 tūkst. šulinių, 24 tūkst. lietaus surinkimo šulinėlių ir 4 nuotekų valymo įrenginius.
  • Per 105 lietaus surinkimo sistemos išleistuvus paviršinės nuotekos išleidžiamos į Neries, Vilnelės, Vokės upes bei Baltupio (Cedrono), Rudaminėlės ir Sudervėlės upelius.