Atgal

Plėtros ir statybų priežiūra

UAB „Grinda" atsakinga už detaliųjų ir techninių paviršinių nuotekų prisijungimo sąlygų išdavimą Vilniaus mieste.  Ji taip pat derina detaliuosius ir techninius projektus, išduoda tinkamumo eksploatuoti pažymas.

Paviršinių nuotekų prisijungimo sąlygoms gauti reikalingi dokumentai: 
 1. Užpildyta Paviršinių nuotekų prisijungimo sąlygų paraiška.
 2. Paviršinių nuotekų kiekių skaičiavimai pagal STR: 2.07.01:2003 priedas Nr. 9, 10. (Paviršinių nuotekų kiekių skaičiavimo rekomendacija).
 3. Žemės sklypo ribų planas (Registrų centro išduota kopija).
 4. Situacijos planas (M1:500 ir M1:2000).
 5. Detaliojo plano ištrauka (jei patvirtintas).
Paraiškos dokumentus prašome siųsti PDF formatu el. paštu salygos@grinda.lt
 
Parengtos prisijungimo sąlygos siunčiamos pareiškėjo nurodytu elektroniniu paštu. Norintys turėti originalą, jį gali atsiimti UAB „Grinda" būstinėje, esančioje adresu Eigulių g. 32 (102 kab.). 
Daugiau informacijos - telefonu 8 694 79808.


Paviršinių nuotekų tvarkymo teisinė bazė
 1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 88. 
 2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629. 
 3. Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193. 
 4. Statybų techninis reglamentas 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“. 
 5. Sprendimas dėl paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano tvirtinimo. 
Projektų derinimas
 • Projektų derinimo laikas – pirmadieniais ir trečiadieniais 7:00–10:00 val.
 • Dokumentai (techninės sąlygos, pažymos) išduodami kasdien 7:00–15:00 val.
 • Pietų pertrauka 11:00–11:30 val.
 • Projektuojant paviršinių nuotekų tinkus bendro naudojimosi teritorijose, iki statybą leidžiančio dokumento gavimo dienos būtina pasirašyti trišalę „Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutartį“.  Tipinę sutartį galite rasti čia.
 • Prie sutarties turi būti pridėta: perduodamos Infrastruktūros planas su pažymėtomis apsaugos zonomis ir Infrastruktūros statybos kainos pagrindimas.
 • Užpildytą trišalę sutartį prašome siųsti el. paštu trisalesutartis@grinda.lt.

Daugiau informacijos telefonu 8 694 79808 arba el. paštu: v.ankenas@grinda.lt.

Statybų priežiūra
Pažyma apie paviršinių nuotekų tinklo tinkamumą eksploatuoti išduodama įvykdžius šias sąlygas:
 1. Atlikus paviršinių nuotekų tinklo galutinę apžiūrą statybos vietoje.
 2. Pateikus paviršinių nuotekų tinklo detaliąją nuotrauką.
 3. Pateikus paviršinių nuotekų tinklo TV diagnostikos ataskaitą.
 4. Pateikus paslėptų darbų žurnalo paviršinių nuotekų tinklo dalies kopijas.
 5. Pasirašius paviršinių nuotekų nuvedimo į miesto tinklus sutartį.
 6. Pasirašius trišalę „Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutartį“. Tipinę sutartį galite rasti čia (jei sutartis nebuvo pasirašyta projekto derinimo metu). Užpildytą trišalę sutartį prašome siųsti el. paštu trisalesutartis@grinda.lt.
 7. Prie sutarties turi būti pridėta: perduodamos Infrastruktūros planas su pažymėtomis apsaugos zonomis ir Infrastruktūros statybos kainos pagrindimas.
 8. Pateikus paviršinių nuotekų valymo įrenginių (naftos gaudyklės) priežiūros ir eksploatavimo sutartį (jeigu teritorijoje įrengti paviršinių nuotekų valymo įrenginiai).