Vadovybė


Stebėtojų taryba Valdyba Bendrovės vadovybė
 Stebėtojų tarybos pirmininkas
Jaroslav Kaminski
 
Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojas 
Vaidas Kukarėnas
 
Stebėtojų tarybos nariai:
Rita Balčiūnienė 
Audrius Katinas
Miroslavas Monkevičius
Gžegož Sakson
Marius Skarupskas
 
Valdybos pirmininkas
Povilas Poderskis
 
Valdybos pirmininko pavaduotojas
Vygintas Bubnys
 
Valdybos nariai:
Agnė Karpickienė
Dalius Kuliešius
Virginijus Pauža
Direktorius 
Kęstutis Vaicekiūtis
 

2018-12-19 registruota bendrovės įstatų redakcija