Vadovybė

Bendrovės direktorius - Kęstutis Vaicekiūtis

Bendrovės valdybą sudaro:

  • Valdybos pirmininkas Vygintas Bubnys 
  • Valdybos nariai Povilas Poderskis, Agnė Šataitė, Virginijus Pauža

BENDROVĖS VADYBOS POLITIKA