Viešieji pirkimai

Visa aktuali viešųjų pirkimų informacija skelbiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).