Atgal

El. aukciono būdu parduodamas nekilnojamasis turtas

2019 01 09

Vilniaus miesto savivaldybė viešo el. aukciono būdu parduoda UAB „Grinda“ nekilnojamąjį turtą (toliau – Turtas):
 
 1. 34,80 (trisdešimt keturių ir aštuoniasdešimties šimtųjų) kv. m bendrojo ploto negyvenamąją patalpą – garažą 2G1p (unikalus Nr. 1097-0018-7020:0001), pažymėtą plane indeksu 1-3, adresu: Žirmūnų g. 1P, Vilnius.
 2. 165,22 (vieno šimto šešiasdešimt penkių ir dvidešimt dviejų šimtųjų) kv. m bendrojo ploto negyvenamąją patalpą – garažą 2G1p (unikalus Nr. 1097-0018-7020:0002), pažymėtą plane indeksais 1-1, 1-2 ir 2-4, adresu: Žirmūnų g. 1P, Vilnius.
 3. 427,86 (keturių šimtų dvidešimt septynių ir aštuoniasdešimt šešių šimtųjų) kv. m bendrojo ploto pastatą – elingą 1F1p (unikalus Nr. 1097-3020-9010), adresu: Žirmūnų g. 1P, Vilnius.
 4. 166,79 (vieno šimto šešiasdešimt šešių ir septyniasdešimt devynių šimtųjų) kv. m bendrojo ploto negyvenamąją patalpą – administracinio pastato 3B1p buitines patalpas (unikalus Nr. 1097-0018-7012:0001), pažymėtas plane indeksais nuo R-2 iki R-6 ir nuo 1-1 iki 1-9, su bendrojo naudojimo patalpa, pažymėta plane indeksu R-1 (1/2 iš 4,43 kv. m, t. y. 2,22 kv. m), adresu: Žirmūnų g. 1P-101, Vilnius.
 5. 29,07 (dvidešimt devynių ir septynių šimtųjų) kv. m bendrojo ploto negyvenamąją patalpą – administracinio pastato 3B1/p pagalbines patalpas (unikalus Nr. 4400-4244-1760:9340), pažymėtas plane indeksais R-7 ir R-8, su bendrojo naudojimo patalpa, pažymėta plane indeksu R-1 (1/2 iš 4,43 kv. m, t. y. 2,22 kv. m), adresu: Žirmūnų g. 1P-102, Vilnius.
Pastaba: Turtas yra 7842 kv. m žemės sklype (kadastro Nr. 0101/0033:72), esančiame Žirmūnų g. 1P, Vilniuje, ir 52 kv. m ploto valstybinės žemės sklypo (toliau – Sklypai) dalyje, esančioje 7251 kv. m ploto žemės sklype (kadastro Nr. 0101/0033:83), Vilniuje. Sklypų valdymo forma – valstybinės žemės sklypo nuoma. Naujasis Turto savininkas 2018-09-24 Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos (toliau – NŽT) sutikimo Nr. 49ST-403-(14.49.5.) pagrindu privalės kreiptis į NŽT su prašymu pakeisti žemės nuomos sutartį. Sklypai yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje).
 
TURTO ĮSIGIJIMO SĄLYGOS:
 • Pradinė pardavimo kaina – 1.500.000 (vienas milijonas penki šimtai tūkstančių) Eur.
 • Aukciono dalyvio garantinis įnašas - 75.000 (septyniasdešimt penki tūkstančiai) Eur.
 • Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 150 (vienas šimtas penkiasdešimt) Eur.
 • Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/. Aukciono Nr. 166096.
 • Registracijos pradžia 2019-02-04, 00:00 val., pabaiga 2019-02-06, 23:59 val.
 • Aukciono pradžia 2019-02-11, 9.00 val., pabaiga 2019-02-14, 13.59 val.
Aukciono dalyvio garantinis įnašas ir registravimo mokestis turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti. Mokėti į UAB „Grinda“ (įmonės kodas 120153047), Eigulių g. 32, 03150 Vilnius, sąskaitą LT76 7180 3000 1046 7627, AB Šiaulių banko Vilniaus filialas, banko kodas 71803.

ĮPAREIGOJIMAI PIRKĖJUI:

Nekilnojamojo turto pirkėjas įsipareigoja įrengti ir sutvarkyti 7251 kv. m atskirųjų želdynų žemės sklypą (kadastro Nr. 0101/0033:83), esantį Žirmūnų g. 1P, Vilniuje, pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 1-2149 „Dėl teritorijos prie Žirmūnų g. 1P detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtintus sprendinius.
 
Turto pirkimo ir pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 25 (dvidešimt penkias) dienas nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa Turto kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų po nekilnojamojo turto pirkimo ir pardavimo sutarties pasirašymo.
 
Dėl informacijos apie parduodamą Turtą, jo apžiūros laiką ir datą kreiptis į UAB „Grinda“ Komercijos ir klientų aptarnavimo tarnybos vadovą Martyną Augaitį, mob. tel. 8 612 71 793, el. p. [email protected].
 
Dėl registracijos į el. aukcioną kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turto departamento Nekilnojamojo turto skyriaus vyr. specialistę Nataliją Mešalkiną, tel. (8 5) 211 2705.


Parduodamo nekilnojamojo turto, esančio Žirmūnų g. 1P, kompleksas