Atgal

Paviršinių nuotekų tinklų plėtrai ir priežiūrai diegiamos inovacijos

2019 02 14

UAB „Grinda“ įdiegta elektroninė užduočių valdymo sistema „Tasker“ neseniai pradėta naudoti paviršinių nuotekų tinklų tinkamumo eksploatuoti tvirtinimui.

Kiekvienam nekilnojamojo turto projekto vystytojui šalia kitų aktualių infrastruktūros klausimų tenka spręsti, kaip tvarkyti paviršines nuotekas. Daugeliu atveju naujo objekto paviršinės nuotekos yra nuvedamos į magistralinius miesto tinklus. Tuo atveju, kai miesto magistralinių tinklų teritorijoje nėra, diegiamos lietaus ir polaidžio vandens surinkimo ir infiltracijos į gruntą sistemos. Vilniaus mieste už prisijungimo prie paviršinių nuotekų tinklų infrastruktūros suderinimą yra atsakinga UAB „Grinda“.

„Žinome visą informaciją apie magistralinių nuotekų tinklų būklę, pralaidumo galimybes ir pajėgumus, todėl atsakingai atliekame paviršinių nuotekų tinklų statybos rezultatų priežiūrą, atsižvelgdami į visuomeninio ir privataus turto saugumą,“ – sako bendrovės direktorius Kęstutis Vaicekiūtis.

Rangovui informavus apie paviršinių nuotekų tinklų statybos darbus, bendrovės darbuotojai išnagrinėja turimą projektinę dokumentaciją ir statybvietėje atlieka paviršinių nuotekų tinklų apžiūrą: patikrina, ar nėra statybos darbų defektų arba neatitikimų parengtam bei suderintam projektui. Po apžiūros elektroniniu būdu sudaromas bei pasirašomas statinio apžiūros aktas, pateikiamos pastabos. Apžiūros akte užfiksuotus trūkumus rangovas privalo ištaisyti ir informuoti apie jų pašalinimą.

Anksčiau visos pastabos rangovui buvo perduodamos žodžiu, tačiau bendrovei pradėjus naudoti „Tasker“ programą, projekto derinimas ir apžiūra statybvietėje fiksuojama nuotraukose. Leidimas eksploatuoti objektą išduodamas tik tada, kai ištaisomi visi akte nurodyti trūkumai.

„Pradėjus naudoti „Tasker“, neliko vietos interpretacijoms ar netikslumams. Pakartotinis objekto patikrinimas vykdomas pagal jau sudarytą aktą – telieka patikrinti, ar sutvarkyti jame nurodyti defektai, ar atsižvelgta į pastabas. Taip sumažėja aktų kiekis, sutrumpėja apžiūrų laikas ir pagreitėja sprendimų priėmimo procesas,“ – pranašumus vertina bendrovės „Grinda“ Paviršinių nuotekų tinklų plėtros ir projektų skyriaus vadovas Vilius Ankėnas.

Elektroninė užduočių valdymo sistema palengvina rangovų vykdomų darbų priežiūrą ir leidžia operatyviau atlikti vykdomų darbų kontrolę bei apskaitą, kol pasiekiamas galutinis Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus atitinkantis rezultatas.

Tai – ne vienintelė bendrovės diegiama inovacija paviršinių nuotekų tvarkymo srityje. UAB „Grinda“ šiuo metu įgyvendina ambicingą paviršinių nuotekų sistemų tvarkymo projektą, kuriuo rekonstruojami Karoliniškių paviršinių nuotekų valymo įrenginiai, T. Narbuto-Saltoniškių gatvių ir Geležinio Vilko gatvės bei Šeškinės komplekso prieigų paviršinių nuotekų kolektorius, rengiami Verkių-Kareivių, Savanorių-Giraitės ir Vilkpėdės g. kolektorių rekonstravimo bei naujų nuotekų valymo įrenginių statybos projektai. Tai yra pirmasis Lietuvoje municipalinis projektas, rengiamas taikant skaitmeninės statybos (BIM - Building Information Modelling) metodologiją, kuris leidžia sutrumpinti projektavimo laiką, sumažina projektavimo klaidų riziką ir vėliau sumažina statinių eksploatacijos kaštus.

UAB „Grinda“ atsakinga už Vilniaus miesto savivaldybei bei bendrovei priklausančio lietaus nuotekų inžinerinių tinklų eksploatavimą, remontą ir priežiūrą. Bendrovė prižiūri daugiau nei 2500 km sostinės lietaus nuotekų magistralinių inžinerinių tinklų, daugiau nei 66 tūkst. šulinių, daugiau nei 32 tūkst. lietaus surinkimo šulinėlių ir 25 nuotekų valymo įrenginius.

Apie UAB „Grinda“
Bendrovė „Grinda“ Vilniaus mieste remontuoja ir valo gatvių dangas, prižiūri lietaus nuotekų tinklus, šalina avarines situacijas ir teikia specializuotas sanitarines paslaugas, rūpinasi paplūdimiais ir beglobiais gyvūnais. Visos UAB „Grinda“ akcijos priklauso Vilniaus miesto savivaldybei. Įmonėje dirba beveik 500 žmonių, ji patenka į daugiausia mokesčių sumokančių Lietuvos įmonių sąrašą.