Atgal

Žvilgsnis į „Grinda“ Ekologinės priežiūros laboratoriją

2019 03 22

Kovo 22-oji – Pasaulinė vandens diena. Ta proga kviečiame susipažinti su UAB „Grinda“ Ekologinės priežiūros laboratorija. 

UAB „Grinda“ׅ prižiūri ne tik sostinės gatves, beglobius gyvūnus, bet ir paviršinių nuotekų tinklus. Sostinės paviršinių nuotekų vamzdynas sudaro apie 1200 km. Šiame vamzdyne yra 53 tūkst. šulinių, 24 tūkst. šulinėlių. Bendras lietaus nuotekų baseino plotas yra 7,7 tūkst. ha. „Grinda“ prižiūri ir eksploatuoja 113 išleistuvų

Bendrovės Ekologinės priežiūros laboratorijoje atliekami paviršinių nuotekų kokybiniai tyrimai ir taršos stebėsena. Į „Grinda“ Ekologinės priežiūros laboratoriją mėginiai reguliariai pristatomi iš miesto paviršinių nuotekų išleistuvų.  Iš kiekvieno išleistuvo paimtame mėginyje nustatomi cheminės, biologinės, skendinčios medžiagos, naftos produktai, chloridų kiekis ir PH.
 
Kaip teigia šios laboratorijos specialistė-chemikė Rūta Patalavičienė, svarbiausi yra trys paviršinių nuotekų bandinių tyrimai:
  • biologinis deguonies suvartojimo per 7 dienas tyrimas (BDS7) parodo, ar vandenyje yra fekalijų pėdsakų - paprastai tai reiškia, kad į paviršinių nuotekų tinklus pateko buitinės nuotekos;
  • skendinčių medžiagų tyrimas - didžiąją skendinčių medžiagų, randamų bandiniuose, dalį sudaro molis ir smėlis;
  • taršos naftos produktais tyrimas.
Aptikus viršnorminę taršą, bendrovės specialistai, imdami papildomus mėginius, suranda taršos židinį ir prižiūri, kad aplinkosaugos pažeidimai būtų pašalinti, ir vanduo, pasiekiantis Vilniaus upes, būtų švarus.


Žvilgsnis į „Grinda“ Ekologinės priežiūros laboratoriją