Atgal

Lukiškių aikštės fontano vanduo atitinka higienos normas

2020 07 31

Pastaruoju metu kyla klausimų dėl galimos Lukiškių a. fontano taršos, todėl turime patikslinti kelis dalykus:

Fontanų vanduo nėra skirtas gerti ar maudytis, todėl jo vandens kokybė nėra reglamentuojama

Vilniaus Lukiškių aikštėje įrengta instaliacija pliažo tema, todėl čia – kaip ir kituose viešuosiuose paplūdimiuose – reguliariai atliekami vandens kokybės tyrimai pagal maudyklų vandens kokybę reglamentuojančią Lietuvos higienos normą HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.311976/asr. Šios normos 18 p. nustato tokius maudyklų vandens kokybės mikrobiologinius parametrus:

Mikrobiologiniai parametrai

Privalomos vertės

1. Žarninių enterokokų (Intestinal Enterococci) kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml, ne daugiau kaip

100

2. Žarninių lazdelių (Escherichia coli) kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml, ne daugiau kaip

1 000

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos mikrobiologinio tyrimo protokole Nr. MA-K 249 (MA 6650)/2020 fiksuojami tokie Lukiškių a. fontano mėginių mikrobiologiniai parametrai:

  • Žarninių enterokokų (Intestinal Enterococci) kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml – 91
  • Žarninių lazdelių (Escherichia coli) kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml – 140.

Iš to seka, kad Lukiškių a. fontano vanduo atitinka Lietuvos higienos normą, nustatytą maudyklų vandens kokybei. Išplėstiniai mikrobiologiniai tyrimai nėra privalomi paplūdimių vandeniui nei pagal Lietuvos, nei pagal Europines teisės normas.

Lukiškių aikštėje taip pat atliekamas ir smėlio kokybės tyrimas (pagal paplūdimių smėliui taikomus kriterijus).