Atgal

Darbų sauga ir darbuotojų sveikata – kiekvieno rūpestis

2020 10 15

Spalio 12-15 dienomis bendrovėje „Grinda“ vyko visuotinės darbų saugos ir sveikatos savaitė „Būkime saugūs ir sveiki darbe“.

Renginys darbų saugos ir sveikatos tema buvo įtrauktas į bendrovės 2020 m. strateginius tikslus, tačiau pandemijos situacija privertė pakoreguoti šventės formatą – jis tapo tęstinis, o veiklos buvo vykdomos nuotoliniu būdu.

Pristatydamas savaitės renginius bendrovės direktorius Kęstutis Vaicekiūtis pažymėjo, kad dėmesio darbų saugai ir darbuotojų sveikatai niekada nebūna per daug.

„Darbų sauga Lietuvoje yra podukros vietoje, jai skiriama nepakankamai dėmesio ir lėšų. Darbų saugos kultūra, pavyzdžiui, Skandinavijos šalyse yra visiškai priešinga – net sudarinėjant darbų sąmatas išskiriama atskira eilutė darbų saugai, o ir darbų saugos specialistai yra itin vertinami darbdavių“, - pastebi K. Vaicekiūtis.

„Grinda“ pastaraisiais metais deda daug pastangų ir lėšų, gerindama darbo sąlygas, rodydama puikų pavyzdį ne tik Vilniaus miesto savivaldybės įmonių grupėje, bet ir visos šalies mastu. Vis dėlto darbų sauga, ergonomiškos darbo priemonės darbuotojų mokymai, vakcinavimas ir sveikatinimas, darbuotojų saugumas ir gerovė – ne tik darbdavio, bet ir pačių darbuotojų interesas. Būtent todėl visuotinės darbų saugos ir sveikatos savaitės metu ypatingas dėmesys buvo skiriamas darbuotojų įsitraukimui.

Konkursui „Ką reikėtų padaryti, kad darbas Bendrovėje arba mano darbo vietoje būtų saugesnis?“ gauti 25 pasiūlymai. Geriausiu pripažintas Rimanto Vaisiūno pasiūlymas rengti kasrytines mankštas, praktiškiausiu – Gitanos Juodienės pasiūlymas, kaip užtikrinti darbuotojų saugą esant šlapioms grindims.

Konkurso „Gyvenu sveikai“ organizatoriai sulaukė daugiau nei 40 nuotraukų ir filmuotų vaizdelių. Išrinkti ir apdovanoti smagiausi, originaliausi ir praktiškiausi vaizdeliai.

Pagrindiniame savaitės renginyje– nuotolinėje konferencijoje „Būkime saugūs ir sveiki darbe“ dalyvavo daugiau nei 70 bendrovės padalinių vadovų ir specialistų. Pristatyti aktualūs klausimai, kaip elgtis susidūrus su COVID-19, aptarti nelaimingų atsitikimų darbe atvejai ir prevencija, pagrindiniai darbų saugos ir sveikatos reikalavimų bei vidaus teisės aktų pokyčiai. Testą-viktoriną darbų saugos tema geriausiai įveikė Giedrius Jatulis.

„Tokie renginiai įmonei ir prasmingi, ir naudingi: interaktyvus mokymasis visada veikia kur kas efektyviau nei įprastos paskaitos. Tikiu, kad šios savaitės renginių patirtis įkvėps bendrovės darbuotojus dar atviresniam dialogui darbų saugos ir sveikatos klausimais“, - pažymi K. Vaicekiūtis.

Darbuotojų pateiktus pasiūlymus dėl darbų saugos gerinimo nuodugniai išnagrinės ir bendrovės Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas, o konferencijos metu įgytas žinias padalinių vadovai perduos padalinių darbuotojams.

Būkime saugūs ir sveiki darbe!