Atgal

Pakartotinis transporto priemonių, mechanizmų ir įrenginių pardavimo aukcionas

2021 05 12

UAB „Grinda” skelbia pakartoninį viešą transporto priemonių, mechanizmų ir įrenginių pardavimo aukcioną. 
 
Aukcionas vyks 2021-05-18 d. 10:00 val., Eigulių g. 32, Vilnius. Aukciono dalyviai registruojami 2021-05-18 d. nuo 9:30 iki 9:55 val.
 
Parduodamus mechanizmus, transporto priemones ir įrenginius galima apžiūrėti nuo 10:00 iki 13:00 val. darbo dienomis (prieš tai suderinus telefonu), adresu Eigulių g. 32, Vilnius. Informacija teikiama tel. (8 5) 231 1023, mob. tel. 8 615 93195. Atsakingas asmuo – Transporto ir mechanizmų serviso skyriaus vadovas Vidmantas  Kozėlla.   
 
Aukcione gali dalyvauti fiziniai, juridiniai ir įgalioti asmenys, organizacijos, taip pat juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialai ir atstovybės. Asmuo, registruodamasis aukciono dalyviu privalo pateikti ne senesnio nei 48 val. greitojo SARS-CoV2 antigenų testo rezultatą arba dviejų vakcinų skiepijimo kurso pažymą, taip pat turi nurodyti asmens duomenis, adresą, telefoną ir (ar) elektroninio pašto adresą, ūkio subjektas – juridinio asmens pavadinimą, įmonės kodą, adresą, telefoną ir (ar) elektroninį pašto adresą. Aukciono dalyviai ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki aukciono pradžios turi būti sumokėję aukciono dalyvio mokestį bei norimo įsigyti turto pradinį įnašą bankiniu pavedimu į UAB „Grinda“ atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT76 7180 3000 1046 7627, AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 120153047. Mokėjimo paskirtyje nurodyti: aukciono dalyvio mokestis ir norimos įsigyti turto grupės ir (ar) atskiro turto vieneto pavadinimą. Asmenys neturintys ne senesnių nei 48 val. greitojo SARS-CoV2 antigenų testo rezultatų arba dviejų vakcinų skiepijimo kurso pažymų, nesumokėję dalyvio mokesčio ir (ar) norimo įsigyti turto pradinio įnašo, arba tai padarę vėliau nei nustatyta neregistruojami ir į aukcioną neįleidžiami.
 
Dalis parduodamų mechanizmų, transporto priemonių ir įrenginių yra sujungti į turto grupes, kita dalis parduodami kaip atskiri turto vienetai. Aukciono dalyvio bilieto kaina – 100 Eur. Aukciono dalyvio bilieto kaina negrąžinama. Aukciono dalyvio pradinis įnašas – 5 proc. nuo norimos įsigyti turto grupės ir (ar) atskiro turto vieneto pradinės pardavimo kainos (piniginis įnašas bus įskaitomas į nupirktos turto grupės ir (ar) atskiro turto vieneto kainą, o nelaimėjusiems aukciono dalyviams Bendrovės Finansų ir apskaitos skyrius, pateikus užpildytą prašymą (prieš aukciono pradžią), grąžina pinigus į jų nurodytas banko atsiskaitomąsias sąskaitas per 5 darbo dienas po aukciono).
 
Minimalus kainos didinimo intervalas – 1 proc. nuo siūlomos pradinės pardavimo kainos. Laikoma, kad aukcionas neįvyksta, jeigu užsiregistravo mažiau kaip 2 aukciono dalyviai. Už aukcione nupirktą kilnojamąjį turtą atsiskaitoma per 2 darbo dienas po aukciono pabaigos, banko pavedime nurodant turto grupės ir (ar) atskiro turto vieneto pavadinimą. Nupirktą turtą aukciono laimėtojas privalo atsiimti per 15 darbo dienų nuo atsiskaitymo dienos. Praleidusiems šį terminą, aukciono laimėtojas privalo atlyginti su turto saugojimu susijusias išlaidas (už vieno parduoto turto vienetą, vienos dienos įkainis yra 1,5 Eur be PVM).
 

Susiję dokumentai: