Atgal

Hidraulinis modeliavimas - lietaus nuotekų sistemos analizei

2022 01 05

„Grindos" paviršinių nuotekų tinklų specialistams ambicijų netrūksta. Neseniai pradėję kurti Vilniaus miesto centralizuotų magistralinių paviršinių nuotekų tinklų skaitmeninį bei hidraulinį modelius, jie jau pristato pirmuosius vykdomo projekto rezultatus.

Pridėtame vaizdo įraše galite matyti Paupio kvartalo baseino paviršinių nuotekų tinklų hidraulinių skaičiavimų rezultatus (lietaus nuotakyno užsipildymą liūčių metu) prie skirtingų metų ištvinimo retmenų (trumpiausio laiko, po kurio reikia tikėtis lietaus nuotakyną vėl ištvinsiant), kai paviršinių nuotekų intensyvumas siekia 157 l/s*ha.

Šis skaitmeninis modelis leidžia įvertinti lietaus nuotekų tekėjimo greitį ir sistemos užpildymą atsižvelgiant į realius vamzdyno parametrus, ir pateikia skaičiavimus, kaip keisis sistemos darbas skirtingomis sąlygomis – esant ilgalaikiam ar intensyviam lietui, prijungus naujus klientus ar išplėtus lietaus nuotekų surinkimo baseino plotą.

Hidraulinis modeliavimas taip pat leidžia analizuoti nuotekų sistemą siekiant įvertinti jos darbo efektyvumo didinimo galimybes. Turėdami tikslius skaitmeninius duomenis – kiekvienos vamzdyno atkarpos diametrą, ilgį, altitudžių skirtumus – ir užduodami eksperimentinius parametrus galėsime modeliuoti skirtingas situacijas, įvertinti sistemos gebėjimą susidoroti su didesniais lietaus nuotekų srautais, atitinkamai reaguoti į numatomą miesto plėtrą ar vamzdyno rekonstrukcijos reikalavimus. Kitais žodžiais tariant, kuriamas skaitmenimis hidraulinis modelis leis apskaičiuoti skirtingus vamzdyno apkrovų scenarijus ir efektyviai valdyti infrastruktūrą bei žmogiškuosius išteklius.

Vilniaus miesto paviršinių nuotekų tinklų sistemos inventorizavimas, duomenų skaitmenizavimas ir tinklų valdymas šiuolaikinėmis informacinėmis sistemomis yra svarbi Vilniaus miesto savivaldybės ir šią infrastruktūrą eksploatuojančios Vilniaus miesto paviršinių nuotekų tvarkytojo UAB „Grinda“ vykdomos veiklos dalis.

Regioninės svarbos projektas „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Vilniaus mieste“ finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, Vilniaus miesto savivaldybės ir UAB „Grinda“ lėšomis. Viso projekto vertė yra 34,7 mln. Eur, jo įgyvendinimą prižiūri Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA).