Atgal

Rinkėjai balsuoja kojomis. Kaip balsuoja darbuotojai?

2022 09 07

Darbuotojų įsitraukimas – vienas iš sėkmingai valdomos įmonės požymių. Tą suprasdama „Grinda“ ypač daug dėmesio skiria vidinio įmonės dialogo skatinimui: tik stiprinant darbuotojų motyvaciją galima siekti efektyvaus darbo ir realizuoti įmonės savininko – Vilniaus miesto savivaldybės – ir pačių vilniečių lūkesčius.  
 
„Šiuolaikinėje darbo rinkoje seniai nebepakanka vien pasiūlyti gerą atlyginimą. Darbuotojams svarbu jaustis įmonės dalimi ir aktyviai įsitraukti į joje vykstančius procesus. Įmonėje stengiuosi formuoti vakarietišką darbo ir komunikavimo kultūrą, padedančią sukurti tvarų, atvirumu ir bendradarbiavimu grįstą ryšį tarp vadovų ir darbuotojų. Mano kabineto durys visada atviros – kiekvieno nuomonei, kritikai, pasiūlymams,“ – sako UAB „Grinda“  direktorius Andrius Griškevičius.  
 
Šiemet prasidėję įmonės transformacijos procesai, apimantys tiek veiklų, tiek kultūrinius pokyčius, skatina socialinį dialogą ir darbuotojų įsitraukimą:  
  • Pradėti tiesioginiai ir reguliarūs vadovybės susitikimai su darbuotojais. Tokių susitikimų metu darbuotojai teikia savo pasiūlymus, kaip didinti veiklų ir procesų produktyvumą, kaip gerinti darbuotojų saugą ir kokybę. Tai ne tik naudinga įmonei, bet ir sutelkia kolektyvą, leidžia kiekvienam prisidėti prie organizacijos tobulėjimo. 
  • Vadovybė vykdo aktyvų dialogą su darbuotojų atstovais. Darbuotojų atstovai skatinami dalyvauti kassavaitiniuose vadovų susitikimuose, reguliariai kviečiami išsakyti savo nuomonę ir poziciją tiesiogiai vadovui ir valdybos nariams. Darbuotojams viešinama vadovybės susitikimų informacija.  
  • Sukurti bendrovės specifikai pritaikyti efektyvūs komunikacijos kanalai. „Grindos“ darbuotojai dėl savo vykdomų veiklų specifikos išsiskiria tiek skirtingu darbo pobūdžiu, tiek darbo vietomis, išsibarsčiusiomis po visą Vilnių. Net 85 proc. organizacijos darbuotojų atlieka gamybines funkcijas -  remontuoja gatves, prižiūri vamzdynus, šalina avarijas, prižiūri paplūdimius.  Siekiant padidinti informacijos sklaidą ir sumažinti atskirtį nuo įmonės naujienų srauto, visiems „Grindos“ darbuotojams, nepriklausomai nuo to, ar darbo funkcijoms atlikti reikalingas el. paštas, sukurtos individualios el. pašto paskyros; nuolat atnaujinama aktuali informacija darbuotojams pateikiama TV skelbimų ekranuose. 
  • Bendri renginiai. Kiekvienam darbuotojui yra svarbus emocinis klimatas, darbo ir bendravimo kultūra bei darbdavio puoselėjamos vertybės. „Grindos“ darbuotojai noriai dalyvauja neformaliose veiklose, kurios nėra susijusios su darbu: žygiai pėsčiomis ir baidarėmis, vasaros šventės, svarbių nacionalinių švenčių minėjimai, krepšinio ir futbolo treniruotės bei varžybos su kitomis Vilniaus miesto savivaldybės įmonėmis, bendros talkos ir kitos iniciatyvos.
  • Atlygio politika. Šiemet „Grinda“ jau peržiūrėjo daugiau nei 85 proc. darbuotojų bazinio atlyginimo dydį, o patvirtinus atlygio politiką, tapo skaidrūs ir objektyvūs darbo užmokesčio dydžio ar papildomo skatinimo kriterijai. Kad darbuotojai gautų konkurencingą atlygį už atliekamus darbus, „Grinda” planuoja reguliariai peržiūrėti atlyginimų dydžius. 
  • Siekdama užtikrinti darbuotojų gerovę ir sveikatą, bendrovės vadovybė nuolat ieško galimybių gerinti įmonės darbuotojų finansinę padėtį ir kurti kitas finansinę naudas. Šiemet visi be išimties „Grindos“ darbuotojai apdrausti papildomu sveikatos draudimu, visiems darbuotojams buvo suvienodinti išmokų dydžiai netekties atveju. Planuojamos ir kitos galimybės kurti pridėtinę finansinę vertę darbuotojams. 
Kad darbuotojai jaučia ir vertina šias vadovybės pastangas kurti tvarius socialinius santykius, rodo įmonėje vykstanti horizontalioji karjera ir pačių darbuotojų noras įsitraukti į darbuotojus atstovaujančias institucijas. 
 
Bendrovė „Grinda“ Vilniaus mieste remontuoja ir valo gatvių dangas, prižiūri lietaus nuotekų tinklus, šalina avarines situacijas ir teikia specializuotas sanitarines paslaugas, rūpinasi paplūdimiais ir beglobiais gyvūnais. Visos UAB „Grinda“ akcijos priklauso Vilniaus miesto savivaldybei. Įmonėje dirba beveik 500 žmonių.