Atgal

Nepriklausomų valdybos narių atrankos

2023 02 08

Vilniaus miesto savivaldybės administracija skelbia uždarosios akcinės bendrovės „Grinda“ nepriklausomų valdybos narių atrankas!

UAB „Grinda“ (juridinio asmens kodas 120153047, buveinė Eigulių g. 32, Vilnius) yra Vilniaus miesto savivaldybės įsteigta įmonė, kurios uždavinys yra teikti miesto tvarkymo paslaugas (plačiau apie įmonės veiklą https://www.grinda.lt/apie-mus/), Bendrovės veiklos planus ir ataskaitas rasite čia https://www.grinda.lt/finansiniu-ataskaitu-rinkinys/.

Įmonės valdyba skiriama 4 metams, kadencijos pradžia – nuo paskyrimo datos. Valdybos narių skaičius: 5.

Valdymo koordinavimo centro skelbiamos atrankos: https://governance.lt/kolegialus-organai/#nariu-atrankos

Kandidatų atrankos aprašas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f0173961199a11e5bfc0854048a4e288/asr

Pareigybė: Nepriklausomas valdybos narys
Pareigų statusas: Valdybos narys
Darbo aprašymas: Naujai formuojamą valdybą sudarys nepriklausomi valdybos nariai, kurie turės šias kompetencijas:
 1. Korporatyvinio valdymo ir strateginio planavimo;
 2. Ūkio šakos (infrastruktūros priežiūros) ;
 3. Finansų valdymo.

Reikalavimai:

PRIVALOMAI VERTINAMI: 

 • Specialieji reikalavimai pagal kompetencijas:

1. Korporatyvinio valdymo ir strateginio planavimo kompetencijai:

 • ne mažesnė nei 5 metų vadovaujamo darbo (įmonės vadovo, įmonės vadovui tiesiogiai pavaldaus aukščiausio lygmens vadovo) patirtis, panašaus dydžio ar didesnėse įmonėse;
 • bendrovių veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros žinios bei patirtis;
 • verslo strategijos formavimo ir jos įgyvendinimo užtikrinimo patirtis;
 • įmonių valdysenos principų išmanymas ir gerojo korporatyvinio valdymo žinios bei patirtis.

2. Ūkio šakos (infrastruktūros priežiūros):

 • ne mažesnė nei 5 metų vadovaujamo darbo (įmonės vadovo, įmonės vadovui tiesiogiai pavaldaus aukščiausio lygmens vadovo) patirtis panašiame sektoriuje veikiančiose įmonėse;
 • infrastruktūros projektų valdymo, vertinimo ir/ar finansavimo patirtis.

3. Finansų valdymo kompetencijai:

 • ne mažesnė nei 5 metų vadovaujamo darbo (įmonės vadovo, įmonės vadovui tiesiogiai pavaldaus aukščiausio lygmens vadovo) patirtis finansų valdymo, konsultavimo, finansinių paslaugų, audito srityse.

TAIP PAT VERTINAMI ŠIE KANDIDATŲ PRIVALUMAI:

1. Korporatyvinio valdymo ir strateginio planavimo kompetencijai:

 • puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai;
 • komunikabilumas, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją.

2. Ūkio šakos (infrastruktūros priežiūros):

 • strateginio planavimo, strateginių tikslų įgyvendinimo ir įmonės vertės didinimo patirtis;
 • įmonių valdysenos principų išmanymas ir gerojo korporatyvinio valdymo žinios bei patirtis;
 • puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai;
 • komunikabilumas, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją.

3. Finansų valdymo kompetencijai:

 • strateginių tikslų įgyvendinimo ir įmonės vertės didinimo patirtis;
 • investicinių projektų vertinimo ir finansavimo patirtis;
 • patirtis bendrovių veiklos, finansų valdymo, vidaus kontrolės ar rizikų valdyme;
 • įmonių valdysenos principų išmanymas ir gerojo korporatyvinio valdymo žinios bei patirtis;
 • puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai;
 • komunikabilumas, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

Dokumentus prašome siųsti iki 2023 m. vasario 28 d. el. paštu [email protected] nurodant „Atranka į UAB „GRINDA" nepriklausomo valdybos nario poziciją“

Adresas: Eigulių g. 32, Vilnius
Atlyginimas (bruto): 1/4 vadovo gaunamo darbo užmokesčio (šiuo metu 1925 Eur neatskaičius mokesčių)
Skelbimo publikavimo data: 2023-02-08
Skelbimo galiojimo data: 2023-02-28
Kontaktinė informacija:
 • atrankos agentūros Master Class Lietuva vadovų paieškos konsultantė Renata Ščerbakovienė,  tel. +37062015494, el. paštas [email protected]    
 • Laura Duksaitė Iškauskienė, tel. +370 699 37170, el. paštas [email protected]
 • Kristina Kalesnykienė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (85) 211 2639, el. paštas [email protected].

Informuosime tik atrinktus kandidatus. Konfidencialumą garantuojame.