Atgal

Efektyvesnei paviršinių nuotekų sistemų priežiūrai

2023 02 22

UAB „Grinda“ Vilniaus mieste atsakinga už paviršinių nuotekų – lietaus ir sniego tirpsmo vandens – surinkimą ir tvarkymą.

Pastaraisiais metais ypač didelis dėmesys skiriamas aplinkosaugos klausimams: rekonstruojamos senosios ar statomos naujos lietaus nuotekų valyklos, išvalančios į atvirus vandens telkinius išleidžiamas lietaus nuotekas nuo naftos produktų ir skendinčiųjų medžiagų.

Iki didžiųjų lietaus nuotekų surinkimo baseinų valymo įrenginių rekonstrukcijos sostinės paviršinių nuotekų valymo įrenginiai dirbo 4125 l/s našumu – šis skaičius yra artimas vidutiniam Vilnios upės debitui; po rekonstrukcijos paviršinių nuotekų valymo našumas išaugs keturgubai.

Išaugus lietaus nuotekų valyklų pajėgumams, reikia įrangos, galėsiančios tinkamai prižiūrėti jų talpyklas. „Grindos“ technikos parką jau netrukus papildys nauja hidrodinaminė mašina, skirta vykdyti lietaus nuotekų tinklų, šulinių, taip pat – paviršinių nuotekų valymo įrenginių priežiūros darbus.

Hidrodinaminė mašina generuoja didelio galingumo vandens srovę, kuri išplauna lietaus nuotekos tinklus nuo sąnašų – smėlio, purvo ir net nedidelių riedulių. Galingas siurblys vandenį su išjudintais nešmenimis įsiurbia atgal į automobilio cisterną; vanduo išvalomas ir gali būti naudojamas pakartotinai.

Įranga sumontuota ant ypač galingo, net 500 AG trijų ašių sunkvežimio bazės ir komplektuojama su moderniausia Baltijos šalyse vandens regeneracijos sistema Be šiuolaikinės valymo įrangos, šis sunkvežimis aprūpintas ir pažangia 360 laipsnių apžvalgos sistema, kuri kamerų ir jutiklių pagalba leidžia visapusiškai stebėti aplinką ir saugiai manevruoti transporto priemonę.

Naujasis įrenginys gerokai suefektyvins paviršinių nuotekų valyklų eksploataciją bei užtikrins saugesnį valyklas prižiūrinčių specialistų darbą.