Atgal

„Grindą“ augina intelektiniai sprendimai

2023 05 23

Vilniaus miesto savivaldybės valdoma UAB „Grinda“ 2022 m. sėkmingai suvaldė energetinius, prekių bei paslaugų tiekimo iššūkius ir efektyviai teikė paslaugas Vilniaus miesto savivaldybei, gyventojams bei trečiosioms šalims. Bendrovės pardavimo pajamos didėjo 5,7 proc. ir pasiekė 23,46 mln. Eur – tai yra antras geriausias rezultatas įmonės istorijoje.
 
Nors didžiąja dalimi bendrovės pajamas lemia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos užsakymai, 18,4 proc. pajamų (4,305 mln. Eur) Bendrovė uždirbo iš kitų privačių subjektų užsakymų.
 
2022 m. daugiausia pajamų generavo miesto tvarkymas (39 proc. visų pardavimo pajamų), gatvių remontas (26 proc.), paviršinių nuotekų tvarkymas (16 proc.) ir paplūdimių priežiūra (7 proc.).
 
Siekiamybė – ne pelnas
2022 m. pardavimo savikaina sudarė 20,228 mln. Eur – ją didino išaugusios darbo užmokesčio sąnaudos, taip pat energetikos kainos, lėmusios medžiagų, atsargų, degalų ir paslaugų kainų pabrangimą. Išaugusi pardavimo savikaina lėmė, kad bendrovės pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją sumenko 6,3 proc. (2022 m. – 3,207 mln. Eur, 2021 m. – 3,422 mln. Eur).
 
„Geri finansiniai ir veiklos rezultatai – puiku, jie rodo gerą valdyseną. Vis dėlto viešajame sektoriuje pelningai dirbančios įmonės susiduria su dilema: viena vertus, kiekviena siekia dirbti pelningai ir nešti akcininkui finansinę grąžą. Kita vertus, jei pelnas pasiekiamas viešųjų finansų sąskaita – kyla klausimas, ar akcininkas, šiuo atveju – savivaldybė, iš savo valdomos įmonės gauna didžiausią vertę? Žinoma, „Grindos“ sumokami dividendai prisideda prie miesto biudžeto, tačiau kur kas didesnę vertę „Grinda“ kuria savo darbais ir iniciatyvomis“, – sako 2022 m. sausį bendrovės vairą perėmęs Andrius Griškevičius.
 
Per pastaruosius trejus metus bendrovė nuosekliai didina darbo našumą: 2020 m. vienas įmonės darbuotojas vidutiniškai „pagamino“ 45.200 Eur, 2021 m. – 48.300 Eur, o 2022 m. – 51.600 Eur pajamų. Tai rodo išaugusį bendrovės darbuotojų darbo efektyvumą.
 
2022 m., lyginant su 2021 m., bendrovės investicijų apimtys didėjo nuo 5,723 mln. Eur iki 18,644 mln. Eur. Pagrindinės investicijos nukreiptos į paviršinių nuotekų sistemų renovaciją ir vystymą (16,491 mln. Eur) ir technikos parko atnaujinimą (2,153 mln. Eur).
 
Įmonė tampa savivaldybės intelektiniu partneriu
Atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės lūkesčius ir panaudodama sukauptą patirtį bei ilgametį įdirbį įvairiose srityse, „Grinda“ tęsia transformaciją iš rangovinės organizacijos į miestui svarbių paslaugų intelektinį kompetencijų centrą:
  • Duomenimis grįstas teikiamas paslaugų valdymas, rodikliai ir apdoroti duomenys įmonės specialistams leidžia ieškoti būdų efektyvinti teikiamas paslaugas.
  • Atsirado aiškiai apibrėžti paslaugų standartai: gatvių priežiūra žiemą, paplūdimių įrengimas ir priežiūra, beglobių gyvūnų priežiūros paslaugos jau dabar teikiamos pagal SLA (angl. Service Level Agreement – paslaugų teikimo standarto) principus.
  • Lygiagrečiai vystomi duomenų ir rodiklių viešinimo sprendiniai, kurių pagalba miesto gyventojai gali stebėti nuolat atnaujinamus kiekybinius ir kokybinius įmonės veiklos rodiklius.
„Veiklos rodiklių stebėjimas leidžia identifikuoti stipriąsias ir taisytinas įmonės darbo aspektus. Pavyzdžiui, siekėme ambicingo tikslo, kad avarinės duobės būtų užtaisytos per mažiau nei 100 min. nuo pranešimo gavimo. Situacijos analizė parodė, kad šis laikas gali būti dar labiau sutrumpintas. Tai reiškia, kad išlaikydami aukštą darbo našumą ir turėdami glaudesnį ryšį su miesto gyventojais, skatindami juos fiksuoti pastebėtas taisytinas vietas, galėsime sutvarkyti daugiau dangų ir tuo ženkliai pagerinti gyvenimo mūsų mieste kokybę“, – konstatuoja įmonės vadovas.
 
Ryškiausi pasiekimai – ateityje
A. Griškevičius atkreipia dėmesį, kad įmonės kompetencijos, veiklos efektyvinimas, projektinio valdymo modelio diegimas projektuoja didesnę grąžą jau artimiausioje ateityje:
 
„Pernai realizuotas Vilniaus gatvių dangų valdymo projektas, paremtas lazerinio skenavimo duomenimis: nuskenavus visas asfaltuotas sostinė gatvių dangas, metų pabaigoje buvo nustatyti gatvių tvarkymo tikslai ir prioritetai 2023 m.. Sėkmingai pritaikyta gatvių skenavimo technologija, naudojama reguliariai, leis gerokai efektyvinti ne tik „Grindos“, bet ir kitų sostinėje dirbančių įmonių atliekamą gatvių remontą Vilniaus mieste,“ – pasakoja A. Griškevičius.
 
2022 m. „Grinda“ užbaigė apie 16 000 Vilniaus mieste esančių magistralinių paviršinių nuotekų tinklų šulinių bei kamerų skenavimą ir gautų duomenų pagrindu kuria 500 km ilgio tinklų skaitmeninį modelį, kuris bus naudojamas modeliuojant vamzdynams tenkančias apkrovas. Tai leis gerokai efektyviau valdyti paviršinių nuotekų srautus. Intensyvaus monitoringo ir naujai įrengtų paviršinių nuotekų valyklų dėka 60 proc. sumažinta į Vilniaus mieste esančius atvirus vandens telkinius patenkanti viršnorminė lietaus nuotekų tarša.
 
„Grinda“ Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje teikia benamių gyvūnų gaudymo, priežiūros ir karantinavimo paslaugas, bendradarbiaudama su nevyriausybinėmis gyvūnų globos organizacijomis vykdo tarptautinę puslaukinių kačių skaičiaus kontrolės programą „Pagauk-Sterilizuok-Paleisk“. 2022 m. „Grinda“ savo lėšomis pradėjo Vilniaus gyvūnų globos namų rekonstrukciją, kuri pagerins beglobių gyvūnų laikymo ir veterinarines paslaugas, išplės edukacines erdves.
 
„Inovacijos, pokyčių valdymas, racionalus inžinerinis mąstymas, dėmesys žmogui ir mus supančiai aplinkai yra įmonės genomo dalis. Mums rūpi miestas, kuriame gyvename ir dirbame, esame drąsūs keistis ir ryžtingi veikti“, - sako A. Griškevičius.
 
Apie UAB „Grinda“
„Grinda“ Vilniaus mieste remontuoja ir valo gatvių dangas, prižiūri lietaus nuotekų tinklus, šalina avarines situacijas ir teikia specializuotas sanitarines paslaugas, rūpinasi paplūdimiais ir beglobiais gyvūnais. Visos „Grindos“ akcijos priklauso Vilniaus miesto savivaldybei. Įmonėje dirba beveik 500 žmonių, ji patenka į daugiausia mokesčių sumokančių Lietuvos įmonių sąrašą. Įmonės apyvarta 2022 m. sudarė daugiau kaip 23 mln. Eur.