Atgal

„Grinda“ tapo Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos nare

2023 09 06

Asociacija vienija fizinius ir juridinius asmenis, besidominčius kokybės vadyba ir inovacijų vadyba, skatina mokslo, verslo ir viešojo valdymo organizacijų bendradarbiavimą.

„Grinda“ turi gilias miesto priežiūros, kelių remonto, ir paviršinių nuotekų tvarkymo kompetencijas ir veikia kaip Vilniaus miesto savivaldybės kompetencijų centras šiose srityse, diegdama inovacijas, optimizuodama darbų organizavimo procesus ir dalindamasi gerąja praktika su kitomis šalies įmonėmis ir organizacijomis. Narystė Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijoje neabejotinai teiks didelę abipusę vertę siekiant gerinti viešųjų paslaugų teikimą“, - sako Andrius Griškevičius, UAB „Grinda“ vadovas.

Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija teikia konsultacijas kokybės vadybos, LEAN diegimo, procesų standartizavimo ir kitais klausimais, organizuoja seminarus, konferencijas, mokymus, atstovaujame savo narius valdžios institucijose.