Atgal

Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Vilniaus mieste

Siekiant įgyvendinti prioritetinius paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano objektus ir užtikrinti ES struktūrinių fondų (Sanglaudos fondo) investicijų efektyvumą bei nustatyti Vilniaus miesto integruoto darnaus vystymo strategiją ir veiksmų planą 2014–2020 m., 2015 m. birželio 19 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras įsakymu Nr. 1V-513, patvirtino Vilniaus miesto integruotos teritorijos vystymo programą. Joje numatyta, kad 2014-2020 m. finansavimo laikotarpyje Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje bus įgyvendinamas projektas „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Vilniaus mieste“ Nr. 05.1.1-APVA-R-007-01-0002. 2017 m. balandžio 5 d. pasirašyta projekto finasavimo sutartis su LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra. Projekto įgyvendinomo trukmė iki 2020 m. kovo mėnesio 28 d. Pagrindinės projekto veiklos:
  1. Lietaus nuotekynės įrengimas Šeškinės komplekso prieigose
  2. T. Narbuto-Saltoniškių gatvių lietaus nuotekynės rekonstrukcija su valyklos ir taršos monitoringo mazgo įrengimu
  3. Geležinio Vilko lietaus nuotekynės kolektoriaus rekonstrukcija su kaupyklų-valyklų ir taršos monitoringo mazgų įrengimu
  4. Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija
  5. Vilniaus miesto lietaus nuotekynės tinklų inventorizavimas, duomenų skaitmenizavimas ir įregistravimas
Visa numatomo įgyvendinti projekto investicijų vertė yra beveik 26 mln. eurų. 
Šiuo metu vykdomi pirkimai:
Projekto rezervinės veiklos bus įgyvendinamos atsiradus papildomoms finansavimo galimybėms iš ES Struktūrinių fondų (Sanglaudos fondo). Projekto pagrindinių ir rezervinių veiklų įgyvendinimui pritarta 2016. balandžio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1-412 „Dėl pritarimo projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Vilniaus mieste“ įgyvendinimui iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos ir savivaldybės lėšų”. Projekto rezervinės veiklos: 
  1. Lietaus nuotekų tinklo įrengimas Markučių gyvenamajame rajone.
  2. Vilkpėdės gatvės lietaus nuotekyno kolektoriaus rekonstrukcija.
  3. Savanorių – Giraitės gatvių lietaus nuotekyno rekonstrukcija su valyklos ir taršos monitoringo mazgo įrengimu.
  4. Savanorių – Račių gatvių lietaus nuotekyno rekonstrukcija su valyklomis ir monitoringo mazgo įrengimu.
  5. Verkių – Kareivių gatvių lietaus nuotekyno rekonstrukcija iki išleistuvo Nr. 1-37-15 su valyklos ir taršos monitoringo mazgo įrengimu.