Atgal

Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Vilniaus mieste

2023-09-01 baigėsi Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamo projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Vilniaus mieste“ Nr. Nr. 05.1.1-APVA-R-007-01-0002 įgyvendinimas.

Projekto metu pasiekti rezultatai:

  • Rekonstruoti Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginiai: pastatytas įtekėjimo kolektorius, atitekančio ir išleidžiamo vandens kokybės monitoringo sistema, srauto akumuliavimo kaupykla, požeminės smėlio ir naftos gaudyklės. Rekonstruotų valymo įrenginių našumas – 2250 l/s.
  • T. Narbuto-Saltoniškių gatvių lietaus nuotekynės rekonstrukcija su valyklos ir taršos monitoringo mazgo įrengimu: rekonstruoti ir nutiesti nauji 2,28 km paviršinių nuotekų tinklai, rekonstrukcija atlikta inovatyviu mikrotuneliavimo būdu, įrengta paviršinių nuotekų valykla ir nuotekų monitoringo sistema. Naujai įrengtų valymo įrenginių našumas – 750 l/s
  • Geležinio Vilko gatvės ir Šeškinės komplekso prieigų paviršinių nuotekų kolektoriaus rekonstravimo, valymo įrenginių ir monitoringo sistemos įrengimas: rekonstruoti ir nutiesti nauji 3,73 km paviršinių nuotekų tinklai, pastatyti 5 lokalūs paviršinių nuotekų valymo įrenginiai, įrengta 1 paviršinių nuotekų monitoringo sistema, pastatyta apie 20.000 m3 talpos kaupykla, kurios surenkamų paviršinių nuotekų baseino plotas 470 ha. Naujai įrengtų valymo įrenginių našumas – 4875 l/s
  • Verkių-Kareivių g. paviršinių nuotekų kolektoriaus rekonstravimo, valymo įrenginių ir monitoringo sistemos įrengimas: rekonstruota 2,64 km paviršinių nuotekų tinklų, įrengta 1 paviršinių nuotekų valykla ir 1 nuotekų monitoringo sistema. Naujai įrengtų valymo įrenginių našumas – 2200 l/s
  • Savanorių-Giraitės g. paviršinių nuotekų kolektoriaus rekonstravimo, valymo įrenginių ir monitoringo sistemos įrengimas: rekonstruota 0,81 km paviršinių nuotekų tinklų, įrengta 1 paviršinių nuotekų valykla ir 1 nuotekų monitoringo sistema. Naujai įrengtų valymo įrenginių našumas – 1520 l/s
  • Vilkpėdės g. paviršinių nuotekų kolektoriaus rekonstravimo, valymo įrenginių ir monitoringo sistemos įrengimas: rekonstruota apie 1,2 km paviršinių nuotekų tinklų, įrengta 1 paviršinių nuotekų valykla ir 1 nuotekų monitoringo sistema. Naujai įrengtų valymo įrenginių našumas – 2700 l/s
  • Vilniaus miesto lietaus nuotekynės tinklų inventorizavimas, duomenų skaitmenizavimas ir įregistravimas: inventorizuota ir įregistruota 499 km paviršinių nuotekų tinklų. Tai sudaro 33 proc. nuo neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno dalies.

Įgyvendinus projektą lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam vandeniui tvarkyti, įrengta ir rekonstruota infrastruktūra, sudaro 2551,10 ha.

Rekonstruotų ir naujai įrengtų valymo įrenginių našumas nuo 4125 l/s padidėjo iki 16170 l/s

Viso įgyvendinto projekto vertė – 38.871.773,03 Eur.