• Titulinis
  • Savanorių-Giraitės lietaus nuotekų tinklų rekonstrukcija
Atgal

Savanorių-Giraitės lietaus nuotekų tinklų rekonstrukcija

2008 m. virš Savanorių prospekto žiedo pastačius Pietinio aplinkkelio estakadą, įrengta nauja paviršinių nuotekų surinkimo sistema buvo  pajungta į esamą kolektorių. Tai reiškia, kad į kuklių pajėgumų kolektorių buvo nukreipti nauji didžiuliai lietaus vandens srautai nuo 6 eismo juostų gatvės. Dėl nepakankamo tinklo pralaidumo liūčių metu susidaro patvanka, ir atnešamas didelis vandens srautas tvindo po Savanorių prospekto žiedu esančią Geležinio Vilko gatvę. Jos prieigose yra įsikūrusios gamybos, prekybos  ir logistikos įmonės. Liūčių metu po estakada ir transporto žiedu užtvindžius dalį šios gatvės, pasekmės jaučiamos visos Lietuvos mastu.
 
Ateityje į šį kolektorių planuojama prijungti išleidžiamas paviršines nuotekas nuo Giraitės gatvėje numatomo statyti naujo administracinių pastatų komplekso. Jį pastačius,  kolektoriaus apkrovimo situacija dar labiau pablogėtų.
 
Be to, dėl būtinybės atskirti lietaus vandenis nuo ūkinių vandenų, Savanorių pr. reikia įrengti naują lietaus vandens surinkimo kolektorių, pratęsiant jį Gerosios Vilties ir Eigulių gatvėse.
 
Šiame baseine surenkamos lietaus nuotekos į Nerį iki šiol buvo išleidžiamos nevalytos. Projekto eigoje numatoma ne tik rekonstruoti esamus paviršinių nuotekų šalinimo tinklus, bet ir įrengti naujus valymo įrenginius ir išvalytų nuotekų monitoringo sistemą. Planuojama įdiegti išleidžiamų nuotekų užterštumo parametrų stebėsenos sistemą, kuri realiu laiku perduos duomenis į centrinės UAB „Grinda“ dispečerinės SCADA sistemą, kuri dirba 24 h per parą. Esant nors vienam momentiniam nuotekų užterštumo parametro viršijimui dispečerinėje esantis budintis darbuotojas galės nuotoliniu būdu sustabdyti išleidžiamą užterštų nuotekų srautą suaktyvindamas elektrifikuotus uždorius ir didelio skersmens statomame kolektoriuje įvyks patvanka, kol bus surastas teršalų židinys. Monitoringo sistemoje numatomas automatinis mėginių semtuvas, kuris gali pasemti iki 24 nuotekų mėginių užprogramuotu arba nuotoliniu būdu. 
 

Savanorių-Giraitės lietaus nuotekų rekonstrukcijos projektas parengtas vadovaujantis BIM procedūromis ir standartais. Pateiktas modelis pagal parametrus atitinka aukščiausią (3) BIM modelio rengimo brandos lygį (ISO19650-01. 2018). Visi šio projekto BIM modelio elementai suklasifikuoti pagal ISO81346 standartą. Tai pirmą kartą atlikta Lietuvoje, ir tai yra vienas iš pirmų atvejų Europoje.

 
DAUGIAU INFORMACIJOS: